باسوادی ۷۵۰ هزار تبعه خارجی در ایران/ وجود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تبعه خارجی بیسواد و کم سواد در کشور

باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی: تمام دفاتر کفالت در سراسر کشور موظف اند اتباع مجاز و غیر مجاز کشور را سرشماری کنند./ اغلب اتباعی که با کمتر از ۲۵ سال وارد ایران می‌شوند، بیسواد هستند./ نیاز به یک سرمایه گذاری جدی تر از سوی وزارت کشور و وزارت امور خارجه برای آوردن سهم بیشتر از سوی کمیساریای عالی پناهندگان داریم./ در طول ۳۰ سال گذشته در ایران درصد بیسوادی اتباع از ۶ درصد به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است و حدود ۷۵۰ هزار تبعه خارجی را تاکنون آموزش داده‌ایم که عدد قابل توجهی است.

به گزارش عیارآنلاین، علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در پاسخ به این پرسش که «آیا سوادآموزی اتباع خارجی هم در دستور کار قرار دارد و چه تعدادی از اتباع تاکنون باسواد شده‌اند؟»، اظهار داشت: بله، سوادآموزی اتباع خارجی هم در ایران دنبال می‌شود.

وی افزود: اخیراً آمایشی را دفتر اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور انجام داده است که تحت عنوان «آمایش ۱۱» از آن یاد می‌شود و تمام دفاتر کفالت در سراسر کشور موظف بودند تمام اتباع مجاز و غیر مجاز کشور را سرشماری کنند.

باقرزاده با اشاره به اینکه آمار اتباع موجود کشور خیلی بیشتر از اطلاعات و آمار رسمی است، خاطرنشان کرد: البته اطلاعات دقیقی از وضعیت سواد اتباع خارجی نداریم مخصوصاً اتباعی که غیرمجاز(بدون کار هویتی و اقامتی) هستند.

وی افزود: در مجموع ۱۵ استان مجاز برای حضور اتباع خارجی در ایران معرفی شده و می‌توانند اقامت داشته باشند؛ استان‌های دیگر ممکن است اتباع داشته باشند و دفاتر کفالت در آنجا وجود نداشته باشد و هیچ اطلاعاتی از آنها جمع‌آوری نمی‌شود.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در خصوص وضعیت سواد اتباع خارجی در ایران گفت: اگر همین ۴۰ درصد بیسوادی که در افغانستان است در بین اتباع خارجی هم باشد و با توجه به اینکه گفته می‌شود ۳ میلیون اتباع خارجی در ایران داریم، یعنی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تبعه بیسواد در ایران وجود دارد.

وی اضافه کرد: بخشی از اینها با توجه به اینکه در ایران زندگی می‌کنند حتی ممکن است در سرشماری به عنوان اتباع ایرانی ثبت شوند و در آمار بیسوادان ایرانی بیایند.

باقرزاده با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده افراد بیسواد اتباع کمتر از ۵۰ سال هستند، تصریح کرد: اغلب اتباعی که با کمتر از ۲۵ سال وارد ایران می‌شوند، بیسواد هستند و این بدان معنا خواهد بود که درصد بیسوادی اتباع حتی ممکن است بالاتر از میانگین بیسوادان در افغانستان باشد.

وی تأکید کرد: اکنون ۴۰ درصد مردم افغانستان بیسواد و ۲۰ درصد هم کم سواد هستند که اگر وجود ۳ میلیون اتباع خارجی در ایران درست باشد، یعنی یک میلیون ۸۰۰ هزار تبعه افغانستانی در ایران بیسواد و کم سواد هستند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به اینکه با روندی که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل دارد یعنی مشارکت در سوادآموزی ۳ هزار نفر در سال، ۶۰ سال طول می‌کشد تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار بیسواد و کم سواد اتباع را آموزش دهیم، گفت: حتما نیاز به یک سرمایه گذاری جدی تر از سوی وزارت کشور و وزارت امور خارجه برای آوردن سهم بیشتر از سوی کمیساریای عالی پناهندگان داریم تا عدد بیشتری را تحت پوشش ببریم تا عدد سوادآموزی اتباع به میانگین سوادآموزی کشور نزدیک شود.

وی با بیان اینکه برای سوادآموزی اتباع خارجی سرمایه گذاری زیادی انجام شده است، گفت: در طول ۳۰ سال گذشته در ایران درصد بیسوادی اتباع از ۶ درصد به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است و حدود ۷۵۰ هزار تبعه خارجی را تاکنون آموزش داده‌ایم که عدد قابل توجهی است.

منبع: فارس

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: