تجهیز و تقویت بنیه مالی و ساختاری هنرستانهای کشور

آذرکیش، مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش: در صورتیکه خانواده‌ها با نیروهای آموزشی هنرستانها دیداری داشته باشند نگرانی و مقاومتشان در رابطه با هدایت تحصیلی از بین می‌رود./ برنامه‌های متعددی از قبیل آموزش و توانمند سازی معلمان و برگزاری جشنواره‌های متعدد در دستور کار هنرستان‌ها قرار گرفته است./ ۳۴ میلیارد اعتبار از محل ردیف مستقل بودجه ۹۵ و ۲۰ میلیارد از طریق فروش گاز و اختصاص ۲ درصد این درآمد به هنرستانها تامین می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، مصطفی آذرکیش مدیرکل دفتر کار و دانش وزارت آموزش و پرورش با اعلام اینکه هدایت تحصیلی شرایط جدیدی را ایجاد کرده که دانش آموزان متناسب با چهار عامل علاقه، استعداد، عملکرد تحصیلی و آینده شغلی انتخاب رشته کنند، گفت: چنین طرحی آینده شغلی کشور را نیز تحت تاثیر قرارداده و موجب فرآیند اشتغال می‌شود.

وی در خصوص مقاومت برخی از خانواده‌ها مبنی بر ادامه تحصیل فرزندانشان در هنرستانها اظهار کرد: در صورتیکه خانواده‌ها با نیروهای آموزشی و مربیان هنرستانها دیداری داشته باشند بدون شک این نگرانی و مقاومت از بین می‌رود.
آذرکیش از بهبود روند عملکرد هنرستانها خبر داد و بیان کرد: برنامه‌های متعددی از قبیل آموزش و توانمند سازی معلمان و برگزاری جشنواره‌های متعدد در دستور کار هنرستان‌ها قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر کار و دانش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در مجموع ۵۴ میلیارد تومان اعتبار برای این مدارس پیش بینی شده، گفت: ۳۴ میلیارد اعتبار از محل ردیف مستقل بودجه ۹۵ و ۲۰ میلیارد از طریق فروش گاز و اختصاص ۲ درصد این درآمد به هنرستانها تامین می‌شود.
وی ادامه داد: برای بهبود عملکرد تعامل نزدیکی با دستگاهها متولی استاندارد مهارت همچون وزارت تعاون، ارشاد،  صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نهادهای دیگری از این قبیل انجام شده است.
آذرکیش بیان کرد: با توجه به اینکه دانش آموزان در بحث هدایت تحصیلی بر اساس عوامل تخصصی و کارشناسی شده نسبت به انتخاب رشته اقدام می‌کنند لذا ادامه تحصیل در هنرستانها میتواند فرصت مناسبی برای آینده شغلی آنها تلقی شود و نگاه صرف به عملکرد تحصیلی توجیه مناسبی برای حضور دانش‌آموز در رشته‌های مختلف نیست.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: