ایجاد ۱۵۰ رشته مهارتی در شاخه کاردانش در سال تحصیلی جدید

آذرکیش، مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش: در شاخه کاردانش، مهم متناسب بودن آموزش‌ها با نیازهای بازار کار است نه تعداد رشته‌ها./ برای سال تحصیلی جدید ۱۵۰ رشته مهارتی را معرفی کرده‌ایم که این رشته‌ها در سایت شورای عالی آموزش و پرورش قابل دسترسی است./ رشته‌های مهارتی در هر مجموعه متغیر است؛ برای نمونه مجموعه‌های ۷ و ۸ رشته‌ها، نسبت به مجموعه‌های قبلی متفاوت بوده است.

به گزارش عیارآنلاین، سید مصطفی آذرکیش مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش، در خصوص «تعداد رشته‌های اضافه و کم شده در شاخه کاردانش»، اظهارداشت: در شاخه کاردانش، مهم متناسب بودن آموزش‌ها با نیازهای بازار کار است نه تعداد رشته‌ها.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۸ مجموعه شامل رشته‌های مهارتی، معرفی شده است.

آذرکیش افزود: در مرحله اول، تعداد رشته‌هایی که در نظر گرفته شد، کمتر بود، اما به مرور در طی این سال‌ها تعداد رشته‌های شاخه کاردانش اضافه شده است.

مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: آموزش شاخه کاردانش به دلیل اینکه متناسب با نیاز بازار و نیز تلاش محور است؛ در نتیجه امسال با کمک دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فنی و حرفه‌ای و میراث فرهنگی و گردشگری برای  سال تحصیلی جدید ۱۵۰ رشته مهارتی را معرفی کرده‌ایم که این رشته‌ها در سایت شورای عالی آموزش و پرورش قابل دسترسی است.

آذرکیش اضافه کرد: رشته‌های مهارتی در هر مجموعه متغیر است؛ برای نمونه مجموعه‌های ۷ و ۸ رشته‌ها، نسبت به مجموعه‌های قبلی متفاوت بوده است و هر مجموعه نیز برای معرفی رشته‌های مهارتی شاخه کاردانش به روزآوری می‌شود و متناسب با تغییراتی که اشتغال و فناوری نوین ایجاد می‌کند، ایجاد می‌شود.

وی تصریح کرد: تقریباً ۳۲ رشته در زمینه کشاورزی، ۴۹ رشته در زمینه هنر و ۶۳ رشته نیز در زمینه صنعت در شاخه کاردانش وجود دارد و مابقی رشته‌ها در زمینه خدمات فعالیت می‌کنند.

مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در مجموعه آخر رشته‌ها یعنی مجموعه هشتم در حال حاضر رشته‌هایی داریم که ترکیبی از نیاز جامعه است؛ برای نمونه رشته بورس آخرین رشته ما بود که برای دومین سال ارائه می‌شود، یا در زمینه تأسیسات گرمایشی و سرمایشی و کابینت چوب نیز ۲۳ رشته است که در طی ۳ سال اخیر وارد مجموعه شاخه کاردانش شده است.

آذرکیش گفت: با کمک دستگاه‌ها مجموعه نهم رشته‌ها نیز در حال گردآوری است و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با ما در خصوص محتوا همکاری می‌کند که این مجموعه ترکیب جدیدی نسبت به مجموعه هشتم بوده و متناسب با نیاز بازار کار به روز رسانی می‌شود.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: