مدارس نمونه ‌دولتی از مهرماه هیئت ‌امنایی میشوند

محبی، مدیر کل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش: در صورتی که مدارس نمونه‌دولتی تمایل به این تغییر مدیریت داشته باشند این فرایند از اول مهرماه در مرحله اجرا قرار می‌گیرد. / در صورتی که مدارس به سمت هیئت امنایی شدن تغییر مدیریت دهند در حوزه فعالیت مدارس غیردولتی قرار می‌گیرند.

مدارس هیئت ‌امناییبه گزارش عیارآنلاین، عظیم محبی مدیر کل دفتر آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش در خصوص نحوه تغییر مدیریت مدارس نمونه دولتی به سمت مدارس هیئت امنایی‌ گفت: پیشنهادی از سوی وزارت آموزش و پرورش به استان‌ها مبنی بر تغییر نحوه مدیریت مدارس نمونه‌دولتی به هیئت امنایی داده شده است.

وی ادامه داد: در صورتی که مدارس نمونه‌دولتی تمایل به این تغییر مدیریت داشته باشند این فرایند از اول مهرماه در مرحله اجرا قرار می‌گیرد.
محبی با بیان اینکه برای این تغییر، مدارس بایستی با هم‌‌فکری و همکاری مناطق خود این روند را طی کنند اظهار کرد: اکنون با مدیران کل مناطق آموزش و پرورش استان‌های سراسر کشور مذاکراتی انجام می‌شود تا میزان استقبال از این طرح مشخص شود.
مدیر کل دفتر آموزش متوسطه عنوان کرد: در صورتی که مدارس به سمت هیئت امنایی شدن تغییر مدیریت دهند در حوزه فعالیت مدارس غیردولتی قرار می‌گیرند.
محبی با اشاره به اینکه این فرایند در صورت تمایل مدارس از اول مهرماه انجام می‌شود اظهار کرد: چون تغییر در شیوه مدیریت مدرسه صورت می‌گیرد لذا تاریخ اجرای آن لطمه‌ای به فرایند آموزشی نمی‌‌زند و فقط علاوه بر شورای مدرسه انجمنی به طور هیئت امنایی در مدارس شکل می‌‌گیرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: