۱ مرد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۵

پیشنهاد حذف شرط هیات علمی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای به وزارت علوم

رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت: پیشنهاد حذف شرط هیات علمی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای برای تبدیل شدن آموزشکده‌های این دانشگاه به دانشکده به وزارت علوم داده شد.

به گزارش عیارآنلاین، شفیعی رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اشاره به تبدیل شدن آموزشکده‌های این دانشگاه به دانشکده اظهار داشت: طبق قوانین مصوب، آموزشکده‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای باید ۳ شرط، از جمله دارا بودن اعضای هیات علمی، وجود چندین رشته و تجهیزات لازم برای تبدیل به دانشکده را داشته باشند.

وی ادامه داد: دانشگاه فنی و حرفه‌ای به وزارت علوم پیشنهاد داده شرط دارا بودن اعضای هیات علمی را حذف کند ولی با تمام این صحبت ها هم اکنون حدود ۵۰ آموزشکده شرایط تبدیل شدن به دانشکده را دارا هستند.
رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای یادآور شد: در راستای ساماندهی مراکز آموزش عالی در وزارت علوم دانشگاه فنی و حرفه‌ای قدم‌های اولیه برای ساماندهی مراکز خود را آغاز کرده است.
شفیعی عنوان کرد: همه مراکزی که در یک استان قرار دارند زیر مجموعه یک مرکز مادر قرارگرفته که به این ترتیب تمام این مراکز به صورت یک مرکز واحد دیده می شوند.

منبع: باشگاه‌خبرنگاران

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: