طرح تحول سلامت با اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده به فرجام می رسد

عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت: متولیان نظام سلامت کشور باید به دنبال اجرای طرح هایی در کشور باشند که در تعارض با سایر طرح های نظام سلامت نباشد، چرا که طرح تحول سلامت با اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده به فرجام می رسد.

به گزارش عیارآنلاین، داریوش طاهرخانی با انتقاد از نبود کلینیک های ویژه در تمام نقاط کشور این موضوع را به نفع مردم ندانست و افزود: فقط افرادی که در کنار این کلینیک ها زندگی می کنند می توانند با پرداخت فرانشیزهای کمتر به خدمات تخصصی و فوق تخصصی دسترسی داشته باشند و به عبارت دیگر مردمی که در حاشیه های کشور و نقاط محروم زندگی می کنند از این تسهیلات بی بهره اند.
به گفته وی، اگر این کلینیک ها به جای پذیرش مستقیم مردم در قالب نظام ارجاع به مردم ارائه خدمات می کردند، قطعا شهروندان در مراجعات اول خود به پزشکان خانواده و در صورت نیاز به خدمات تخصصی و فوق تخصصی از مسیر نظام ارجاع با پرداخت هزینه های بسیار کمتر از متخصصان بهره مند می شدند و برای دستیابی به سلامت خود سرگردان نمی شدند.
به اعتقاد این عضو شورای عالی نظام پزشکی، کلینیک های ویژه مانند همه مراکز دولتی هستند که خدمات تخصصی ارائه می دهند.
وی در توضیح این مطلب افزود: در ارزیابی مراجعین به مراکز خواهید دید گروهی که نیازمند واقعی آن خدمت نیستند به فراخور ذهنشان به آن مراکز مراجعه و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کرده اند و در مقابل شهروندانی که نیازمند واقعی آن خدمات بودند با مراجعه به مراکز دولتی و کلینیک های ویژه، پشت درهای بسته تکمیل ظرفیت قرار گرفته و نتوانسته اند از خدمات مورد نیازشان بهره مند شوند.
طاهرخانی با تاکید بر اینکه دولتمردان باید دقت کنند که طرح ها و برنامه هایشان جامعه پزشکی را دچار چالش نکند، اظهار کرد: در زمان حاضر نزدیک به ۸۰ درصد خدمات سرپایی در بخش خصوصی به مردم ارائه می شود و ماندگاری و پویایی بخش خصوصی می تواند شهروندان را در دسترسی به خدماتشان یاری کند.
عضو شورای عالی نظام پزشکی اضافه کرد: امروز با آغاز به کار کلینیک های ویژه با فرانشیزهای بسیار پایین در کشور، قطعا بسیاری از مطب ها و مراکز خصوصی که خدمات سرپایی به شهروندان می دهند به علت مجاورت این کلینیک ها دچار مشکل در گردش اقتصادی خود خواهند شد.
وی ادامه داد: بهتر است به جای اجرای طرح و برنامه های شتاب زده در نظام سلامت کشور، بیمه های کشور پای میز مذاکره به تمکین از وظایف قانونی خود هدایت شوند و بیمه ها با اجرای وظایف قانونی خود، نه تنها سهم بیشتری از هزینه های درمانی مردم را تقبل کنند که پرداخت هایشان به گونه ای باشد که مردم در بخش خصوصی هم بتوانند ارقام کمتری را پرداخت کنند و بیمه ها نیز بتوانند تعرفه ها را پوشش دهند.
وی اضافه کرد: به جای الزام بیمه ها به اجرای تکالیف قانونی خود به طرح هایی توجه می شود که فقط جنبه مسکن دارند؛ این طرح ها در کوتاه مدت پرداخت از جیب مردم را نه برای همه شهروندان کشور که برای معدودی از آن کاهش می دهند و در عین حال در جهت سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی نظام سلامت کشور تلاش می کنند.

**کاهش پرداخت از جیب مردم تنها در قسمت بستری بیمارستان های دولتی
وی خاطرنشان کرد: طرح تحول سلامت با تمام هزینه هایی که به نظام سلامت کشور تحمیل کرد، تنها توانست پرداخت های مردم در قسمت بستری بیمارستان های دولتی را به ارقام معقولی برساند .
به گفته طاهرخانی، متولیان نظام سلامت کشور باید در طرح ها و برنامه ها به گونه حرکت کنند که بخش خصوصی دچار چالش در گردش اقتصادی نشود چرا که اگر بخش خصوصی نتواند با همین کمیتی که به مردم خدمات می دهد، به خدمات خود ادامه دهد و به دلیل چالش های اقتصادی به تعطیلی کشانده شود، قطعا مردم در دریافت خدمات سرپایی دچار مشکل خواهند شد.
وی تاکید کرد: بخش های دولتی ظرفیت لازم برای ارائه خدمات سرپایی به شهروندان را ندارند و بر اساس قانون، دسترسی به خدمات از وظایف دولت هاست و دولت ها باید به گونه ای حرکت کنند که شهروندان در اقصی نقاط کشور از خدمات مورد نیازشان بهره مند شوند.
عضو شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: پیش از اینکه دولت ها به وظیفه و تکلیف قانونی خود عمل کنند، جامعه پزشکی با دولتمردان همراهی کردند و با دایر کردن مطب ها و مراکزی در نقاط مختلف کشور در بخش خصوصی، دسترسی مردم به خدمات مورد نیازشان را هموار کردند بنابراین دولتمردان هم امروز باید در برنامه و طرح هایشان به گونه ای حرکت کنند که ادامه این راه را با جامعه پزشکی طی کنند.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: