پررنگ نشان دادن خطاهای پزشکی منصفانه نیست

رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور گفت: اینکه در ایران به گونه ای خدمات پزشکی را معرفی کنیم که وانمود شود مراکز درمانی پر از خطا و قصور است به هیچ عنوان منصفانه نیست و دور از انصاف است.

به گزارش عیارآنلاین، دکتراسماعیل ایدنی ضمن اعلام این خبرافزود: امروزه بسیاری از بیماران خارج از کشور برای درمان به ایران می آیند و از درمانشان نیز رضایت کامل دارند. بنابراین بزرگنمایی برخی قصور و خطاهای پزشکی در ایران عادلانه نیست.

وی افزود :به اعتقاد بنده خطاهای پزشکی مشمول عناوین مجرمانه نمی شود چرا که پزشک با نیت خدمت و ارائه کمک به بیمار مداخله می کند. اما افعال مجرمانه به طور معمول با قصد و نیت مجرمانه و با هدف آسیب رساندن انجام می شود.

منبع: شفا آنلاین

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: