کلینیک‌های ویژه؛ تقابل با بخش خصوصی یا خدمت به مردم؟

به دنبال طرح برخی انتقادات به راه‌اندازی کلینیک‌های ویژه از سوی وزارت بهداشت و اینکه ایجاد چنین کلینیک‌هایی به نوعی تقابل با بخش خصوصی است، معاون درمان وزیر بهداشت گفت: این حق مردم کم‌برخوردار است که بتوانند از خدمات ارزان قیمت دولتی استفاده کنند و در کنار بخش خصوصی، گزینه ارزان بخش دولتی را هم در اختیار داشته باشند.

کلینیک‌های ویژه_تخت بمارستانی_پزشکبه گزارش عیارآنلاین، دکتر محمد آقاجانی ، در پاسخ به برخی انتقادات نسبت به ایجاد کلینیک‌های ویژه و اینکه راه‌اندازی این کلینیک‌ها به نوعی منجر به تقابل با بخش خصوصی می‌شود، تاکید کرد که کلینیک‌های تخصصی در جهت تحقق عدالت در سلامت، راه‌اندازی می‌شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰ درصد از خدمات سرپایی را بخش غیردولتی و با تعرفه خصوصی ارئه می‌کند، گفت: این در حالیست که گروه قابل توجهی از مردم توانایی بهره‌مندی از این خدمات را نداشتند. بنابراین تکلیف وزارت بهداشت این بود که برای مردم محروم و طبقاتی که نمی‌توانند از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند، امکان برخورداری از خدمات سرپایی را ایجاد کند. بر این اساس کلینیک‌ تخصصی به عنوان ملجاء و پناه مردم است تا بتوانند با بیمه و با پرداخت ۳۵۰۰ تومان به پزشک متخصص مراجعه کنند.

آقاجانی با تاکید بر اینکه بنابراین این موضوع تقابل با بخش خصوصی نیست، افزود: بلکه بخش خصوصی کار خودش را انجام می‌دهد و خدماتش را هم ارائه می‌دهد. بنابراین وزارت بهداشت با ایجاد این کلینیک‌ها نه تنها مانعی برای بخش خصوصی ایجاد نمی‌کند، بلکه با این اقدام، شرایط این بخش را تسهیل نیز می‌کنیم. در عین حال تاکید می‌کنم که این حق مردم کم‌برخوردار است که بتوانند از خدمات ارزان قیمت دولتی استفاده کنند و در کنار بخش خصوصی، گزینه ارزان بخش دولتی را هم در اختیار داشته باشند تا به خاطره هزینه‌ها به زحمت نیفتند و از خدمات محروم نشوند.

وی ادامه داد: گاهی اوقات شاهدیم که مردم به دلیل هزینه‌های بالا، خدمات را با زحمت تهیه می‌کنند و حتی از دریافت خدماتی مانند خدمات سرپایی محروم می‌شوند. در واقع ما برای انجام وظیفه، این اقدام را انجام داده‌ایم؛ چرا که در مقابل مردم مکلفیم برای آنها خدمات درمانی را فراهم کنیم. این درحالیست که توان پرداخت هزینه خدمات در بخش خصوصی برای همه مردم وجود ندارد. بر این اساس ما در شهرهای مختلف این امکان را با تاسیس کلینیک‌های مختلف فراهم می‌کنیم.

یک تیر و دو نشان کلینیک‌های ویژه وزارت بهداشت

معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه البته هنوز در این زمینه با آنچه که باید باشیم، فاصله داریم و از خدمات سرپایی بسیار عقب هستیم، گفت: نکته دومی که در ضرورت ایجاد کلینیک‌های ویژه وجود دارد، نظام ارجاع است. ما به نظام ارجاع اعتقاد عمیق داریم. ولی راه‌اندازی نظام ارجاع سطح دو ارائه خدمات را می‌طلبد. حال سطح دو یعنی همان کلینیک‌های تخصصی. بنابراین ما با راه‌اندازی کلینیک‌های تخصصی هم دسترسی مردم را به خدمات سرپایی تسهیل می‌کنیم و هم سطح دوم نظام ارجاع را ایجاد می‌کنیم. حال اگر این سطح دو با کلینیک‌های تخصصی ایجاد نشود، صحبت از نظام ارجاع، بحثی بی‌اساس است. در عین حال بخش پر هزینه نظام ارجاع ایجاد سطح دو و سه است که ما با ایجاد کلینیک‌های تخصصی و فوق تخصصی در حال ایجاد آن هستیم. بنابراین زمانیکه شبکه کلینیک‌های ما ایجاد شود، نظام ارجاع روی آن سوار خواهد شد.

آقاجانی با بیان اینکه در عین حال باید توجه کرد که اولویت ما در ایجاد کلینیک‌های تخصصی و فوق تخصصی، مناطق محروم، مناطق پرجمعیت حاشیه شهر و مناطقی است که دسترسی مردم به خدمات سرپایی محدود است، اظهار کرد: کل این پروژه ایجاد حدود ۲۵۰ پلی‌کلینیک ویژه است که اکنون نزدیک به ۲۰۰ کلینیک در حال ساخت است. البته میزان پیشرفت‌های آن در مراحل مختلف قرار دارد. برای مثال چند کلینیک در بجنورد، شیروان افتتاح شد و به زودی هم چند کلینیک در استان گلستان افتتاح می‌شود.

منبع: سلامت نیوز

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: