آقاجانی:کاغذی بازی پرستاران کاهش یافت

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: کاغذ بازی پرستاران برای ثبت سنجه های اعتباربخشی با اجرای طرح نوین اعتباربخشی بیمارستان ها به شدت کاهش یافت و این افراد از این پس می توانند بیشتر وقت خود را بر بالین بیماران صرف کنند.

به گزارش عیارآنلاین، محمد آقاجانی روز سه شنبه در اجلاس مدیران پرستاری با تشریح طرح نوین اعتباربخشی بیمارستان ها افزود: در نسل سوم اعتباربخشی بیمارستان ها،سنجه های مورد بررسی توسط پرستاران از ۹۰۳ سنجه به ۲۴۱ سنجه کاهش یافته است؛ ضمن اینکه در نسل اول اعتباربخشی ، هشت هزار سنجه وجود داشت.
وی ادامه داد: رویکرد جدید وزارت بهداشت در این طرح بیمار محور بودن، تمرکز بر ایمنی بیمار و بهبود مستمر کیفیت خدمات پرستاری است.
آقاجانی گفت: در این طرح تعداد خط مشی های مورد بررسی وزارت بهداشت از ۶۰۰ خط مشی به ۱۴ خط مشی کاهش یافته است و در مجموع سنجه هایی که پرستاران باید ثبت کنند کاهش یافته است، همچنین سنجه های موجود نیز به صورت الکترونیک ثبت می شود.
وی خاطرنشان کرد: بیمارستان ها برای اعتباربخشی نیازی به استخدام نیرو و قرارداد با شرکت های مشاوره ای ندارند و با آموزش هایی که در این زمینه می بینند برای انجام اعتباربخشی خودکفا هستند.
آقاجانی همچنین با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت گفت: طرح تحول سلامت در دو سال گذشته با رویکرد عدالت، افزایش دسترسی و کاهش پرداخت مردم اجرا شد و نتایج نظرسنجی خبرگزاری جمهوری اسلامی نشان می دهد که با اجرای این طرح بیشترین رضایتمندی مردم از دستگاه های دولتی مربوط به وزارت بهداشت است.
آقاجانی گفت: ارزش های طرح تحول سلامت در نسل سوم اعتبار بخشی بیمارستان ها مانند کاهش فرانشیز(سهم پرداختی بیماران) به ۶ درصد برای شهرنشینان و سه درصد برای روستاییان، ممنوعیت فرستادن بیمار و همراه به خارج از بیمارستان برای تهیه تجهیزات و آزمایش در نظر گرفته شده است.
وی گفت: ارتقای کیفیت خدمات هتلینگ( خدمات بستری به بیمار)، بهادادن به حقوق بیماران، کیفیت غذا و خدمات بهداشتی، حضور همیشگی پزشک مقیم، وجود اتاق های زایمان تک نفره، کاهش سزارین، رعایت اصول بهداشت مادر و کودک در اعتبار بخشی بررسی می شود.
وی ادامه داد: همچنین در اعتباربخشی بیمارستانها به رفاه کارکنان و پرداخت عملکردی به منظور افزایش انگیزه پرسنل توجه شده است.
معاون درمان وزیر بهداشت افزود: رویکرد نظام نوین اعتباربخشی بیمارستان ها این است که هر چه بیشتر به اعتباربخشی بین المللی نزدیک شویم و نیاز به کمپانی های خارجی برای اعتباربخشی نداشته باشیم.

منبع: ایرنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: