رییس سازمان بیمه سلامت:

بیمه سلامت به هیچ مرکز درمانی بدهکار نیست

رییس سازمان بیمه سلامت با تاکید بر ضرورت اجرای نظام ارجاع به منظور کاهش هزینه های بیمه سلامت، گفت: سازمان بیمه سلامت به هیچ موسسه درمانی بدهی ندارد بلکه از دولت طلبکار است.

محمد جواد کبیر_مدیرعامل سازمان بیمه سلامتبه گزارش عیارآنلاین، محمدجواد کبیر، با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت تا پایان سال ۹۴ حدود ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه داشته است، گفت: با پیگیری هایی که از طریق وزارت رفاه، سازمان بیمه سلامت و وزارت بهداشت انجام شد، دولت قول داده که منابع مورد نیاز سازمان بیمه سلامت را تامین کند؛ البته درحال حاضر در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۹۵ ، ۵ هزار میلیارد تومان از اوراق قرضه برای جبران هزینه های مربوط به سال ۹۴ پیش بینی شده است.

رییس سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه این سازمان در سال ۹۵ نیز کسری اعتبار حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومانی در ابتدای کار داشته است، افزود: همچنین ۱۵۵۰ میلیارد تومان نیز به دلیل  افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها به کسری ها اضافه شده است، بنابراین درحال حاضر نزدیک به  ۶ هزار میلیارد تومان سازمان بیمه سلامت در سال ۹۵ کسری بودجه دارد که درصورت بی توجهی به این موضوع بیمه سلامت دچار مشکلات اساسی می شود.

وی با بیان اینکه پیگیری های بسیاری با سازمان مدیریت، وزارت بهداشت و کمیسیون های بهداشت و برنامه و بودجه مجلس درجهت رفع مشکل کسری بودجه صورت گرفته است، تصریح کرد: هر میزان پول به بخش بیمه و بهداشت و درمان تزریق شود مشکلات مرتفع نخواهد شد، مگر اینکه  نظام ارایه خدمت براساس منویات مقام معظم رهبری دربحث اقتصاد مقاومتی درجهت کنترل تقاضا صورت گیرد.

کبیر تاکید کرد: تا زمانی که کنترل تقاضا در کشور صورت نگیرد، هرچه قدر پول به بخش بهداشت و درمان تزریق شود، مشکلات به قوت خود باقی خواهند ماند؛ بنابراین لازم است که معماری نظام ارایه خدمت درست شده و خدمات ساده و اولیه توسط افراد غیرمتخصص انجام شود، همچنین طب عمومی باید احیاء و نظام ارجاع باید به درستی اجرا شود.

رییس سازمان بیمه سلامت با تاکید بر توسعه پزشک خانواده در تمامی استان‌های کشور، گفت: گام بعدی دربحث کنترل تقاضا ورودی مراجعان به مراکز تخصصی و فوق  تخصصی است که باید کنترل دراین خصوص با جدیت انجام شود، بنابراین با توجه به این موضوع می‌توان بخشی از هزینه ها را کاهش داد.

وی با اشاره به افزایش تعداد بیمه شدگان بیمه سلامت، افزود: درگام اول همه از بیمه سلامت استقبال کردند اما پس از آن انتقاداتی درخصوص این بیمه مطرح شد؛ البته براساس مطالعات میدانی صورت گرفته مشخص شد که حدود ۹۱ درصد از ۱۱ میلیون بیمه شده افراد دارای درآمد زیر یک میلیون تومان هستند یعنی زیر خط فقر هستند، همچنین خانواده حدود ۷۵ درصد از این افراد نیز درآمد زیر یک میلیون تومان دارند، از سوی دیگر ۸۶ درصد از این افراد درحاشیه شهرها زندگی می‌کنند، بنابراین با مطالعات صورت گرفته استراتژی بیمه سلامت به  هیچ عنوان اشتباه نیست.

کبیر تصریح کرد: در این مسیر هستند افرادی که تمکن مالی داشته و نباید بیمه می‌شدند اما برای این افراد نیز دربخش تمدید دفترچه‌ها آزمون وسع درنظر گرفته شده است؛ بنابراین  پیش بینی می شود که در سال ۹۵ درصورت برقراری نظام ارجاع و برگزاری آزمون وسع از ۱۱ میلیون بیمه شده حدود ۲ میلیون نفر کاسته شود.

وی  با تاکید براینکه اجرای نظام ارجاع نیازمند همکاری همه جانبه وزارت بهداشت است، گفت: بیمه سلامت بر اساس تکالیفی که در اساسنامه این سازمان  دارد، مجاز به پذیرش خدمت جدید دربسته خدمتی نیست، مگر اینکه راهنمای بالینی داشته باشد، هرچند که درحال حاضر یکی از بزرگترین تخطی‌ها این است که ۳۰۰ خدمت در بسته خدمتی وارد شده اما راهنمایی بالینی آن پیاده سازی نشده است.

کبیر با بیان اینکه نباید جایگاه وزارت بهداشت در تحکیم و پشتیبانی از نظام سلامت دچار خدشه شود، افزود: اگر خواهان موفقیت نظام سلامت هستیم، باید نظام بیمه ای هوشمند، کارا و اثر بخش درجامعه فعالیت کند؛ البته مسئولان درحوزه اجرایی باید به جای بخشی نگری به مسائل و حقوق مردم نیز توجه کنند.

وی درخصوص برخی انتقادها به بیمه سلامت مبنی بر تحت پوشش قرارندادن خدمات مامایی، گفت: این خدمات مستلزم ابزارهایی مانند نظام ثبت و گزارش دهی است، بیمه سلامت هیچ مشکلی درخصوص خدمات مامایی ندارد، بلکه سازمان بیمه سلامت پیشنهاد دهنده اصلی برای استفاده از خدمات مامایی به شکل مفید تربود منتها  باید پروتکل ها، سازوکارها و دستورالعمل های اجرایی مناسبی برای آن درنظرگرفت.

رییس سازمان سلامت  درباره بدهی این سازمان به مراکز درمانی و بیمارستان ها، افزود: سازمان بیمه سلامت به هیچ موسسه درمانی بدهی ندارد، سازمان بیمه سلامت از دولت طلبکار است و دولت باید پول پرداخت کند، بنابراین تفکر بدهی بیمه سلامت اشتباه است، زیرا ۹۰ درصد بودجه بیمه سلامت توسط دولت تامین می شود؛ از این رو  تامین نشدن منابع از سوی دولت برای پرداخت پول به موسسات درمانی به معنای بدهی این سازمان نیست.

منبع: شفا آنلاین

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: