معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رئيس جمهوري:

در مناطق روستایی عدالت آموزشی وجود ندارد

رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری: در مناطق روستایی عدالت آموزشی وجود ندارد و هزینه های آموزش و پرورش برای روستاییان زیاد است./ اکثر روستاییان بعد از اخذ دیپلم به سمت دانشگاه های غیرانتفاعی راه پیدا می کنند./ رقبای دانش آموزان روستایی، در شهرهای بزرگ و با امکانات بیشتر هستند./ روستاییان نیز باید هزینه تحصیلات عالی را مانند دیگر مناطق کشور پرداخت کنند.

به گزارش عیارآنلاین، ظهر امروز علی اصغر فانی در دیدار با معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری که در ساختمان نهاد ریاست جمهوری برگزارشد،  سید ابوالفضل رضوی با بیان اینکه در مناطق روستایی عدالت آموزشی وجود ندارد و هزینه های آموزش و پرورش برای روستاییان زیاد است، گفت: اکثر روستاییان بعد از اخذ دیپلم  به سمت دانشگاه های غیرانتفاعی راه پیدا می کنند که برای ورود به آنها باید هزینه های زیادی را پرداخت کنند.

وی ادامه داد : رقبای دانش آموزان روستایی، در شهرهای بزرگ و با امکانات بیشتر هستند و اکثر آنها به دانشگاه های دولتی کشور راه پیدا می کنند.

رضوی با بیان اینکه درآمد خانوارهای روستایی  ۶۰ درصد از خانوارهای شهری ، کمتر است ، گفت : علی رغم این اختلاف درآمد،  روستاییان نیز باید هزینه تحصیلات عالی را مانند دیگر مناطق کشور پرداخت کنند.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: