۲۷ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۵۱

مجلس بدون دریافت جزئیات نمی‌تواند توافق با FATF را تایید کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای شفافیت موضوع مذاکرات با کارگروه اقدام مالی باید مستندات بیشتری به مجلس ارائه شود تا بتوان هوشمندانه قضاوت و برای آن تصمیم گرفت.

به گزارش عیارآنلاین، رحیم زارع با اشاره به  حضور معاونین وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی درباره مذاکرات با FATFگفت: کارگروه اقدام مالی  یا FATF نهاد بین المللی با ظاهری فنی و کارشناسی است، اما بعضی رفتارهای آنها سیاسی است.

وی افزود، ماموریت این گروه مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی است، پیوستن به این نهاد مثبت ارزیابی می‌شود اما پیوستن نباید به گونه‌ای باشد که برای کشور تعهداتی را ایجاد کند که گروهی مثل حزب الله لبنان که در مسیر دفاع از مظلوم وحق هست، تروریست تلقی شود.

زارع ادامه داد، آقای قضاوی معاون بانکی وزیر اقتصاد، در کمیسیون اقتصادی اشاره داشتند که  در مذاکرات با FATF برگه‌ای امضا شده است که درآن تعهدی نداده‌ایم، من به عنوان نماینده مجلس از دولت می‌خواهم که خیلی هوشمندانه با این موضوع برخورد کند.

نماینده آباده در مورد جزئیات برگه‌ای که با گروه اقدام مالی امضا شده است گفت: دکتر قضاوی هم در کمیسیون اقتصادی جزئیات این مذاکرات را باز نکردند.

عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد، ما به عنوان نمایندگان مردم برای قضاوت در مورد این مذاکرات باید مستندات را برای بررسی در دسترس داشته باشیم. البته بین نمایندگان و دولت اعتماد وجود دارد اما کارگروه اقدام مالی موضوع را سیاسی کرده است و در این راستا دولتمردان باید هوشمندانه قدم بردارند.

زارع در پایان گفت: ما از رئیس کل بانک مرکزی انتظار داریم تا در جلسه کمیسیون اقتصادی شرکت کند و در مورد این مذاکرات و جزئیات آن توضیح بدهد. چراکه برای شفافیت این موضوع باید مستندات بیشتری ارائه دهند تا بتوان هوشمندانه  قضاوت و برای آن تصمیم گرفت،زیرا ممکن است با اتهام واهی حمایت از تروریسم تحریمهای بی ضابطه علیه کشورمان اعمال شود.

منبع: تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: