رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داد:

بدهی کلان دولت به سیستم بانکی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: بخش درخور‌ توجهی از سپرده‌های مردم که در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده، به دلیل مطالبات بانک‌ها از تسهیلات‌گیرندگان، در اختیار آنها نیست.

به گزارش عیارآنلاین، نوبخت، تقویت اقتصاد ملی را نیازمند همکاری و تشریک مساعی بانک‌ها دانست و گفت: دولت از ظرفیت قانون پولی-بانکی می‌تواند در تأدیه بدهی‌های خود به بانک مرکزی استفاده کند.

  محمدباقر نوبخت با اشاره به تصمیم دولت برای اصلاح نظام بانکی و ارائه لایحه در‌این‌باره به مجلس گفت: در اصلاح قانون نظام بانکی در هر زمینه‌ای که نیاز به احکام قانونی باشد، به صورت لایحه تقدیم مجلس می‌شود و در هر زمینه که بتوان از اختیارات دولت بهره جست، با استفاده از اختیارات اصلاحیه اجرائی زده می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، با بیان اینکه تقویت اقتصاد ملی نیازمند همکاری و تشریک مساعی بانک‌ها است، افزود: بخش درخور‌ توجهی از سپرده‌های مردم که در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده، به دلیل مطالبات بانک‌ها از تسهیلات‌گیرندگان، در اختیار آنها نیست.

منبع: بنکر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: