تسهیلات بانکی به دست تولیدکنندگان نرسید

رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: بانک ها برای پرداخت تسهیلات شروط مختلفی را اعلام می کنند که هر تولیدکننده ای آن شرایط را ندارد.

به گزارش عیارآنلاین، عبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به اینکه آمارهای مختلفی از سوی وزارت صنعت در مورد واحدهای تولیدی معرفی شده به سیستم بانکی جهت دریافت تسهیلات جدید دولت اعلام می‌شود، اظهار داشت: آقای یزدانی نیز آمار جدیدی از تعداد واحدهای تولیدی معرفی شده به سیستم بانکی اعلام کرده است در کنار این موضوع ستاد اقتصاد مقاومتی نیز از ارزیابی واحدهای مشمول دریافت تسهیلات خبر می‌دهد.
وی با بیان اینکه تاجایی که بنده اطلاع دارم هنوز تسهیلاتی در اختیار واحدهای متقاضی قرار نگرفته است، افزود: نتیجه بخش بودن این طرح بستگی به پرداخت تسهیلات از سوی سیستم بانکی دارد چرا که آنها برای پرداخت تسهیلات شروط مختلفی را اعلام می کنند که هر واحد تولیدی مشمول دریافت آن نمی‌باشد.
رئیس خانه صنعت معدن ایران افزود: قرار شده در تسهیلات جدید معوقات و چک های برگشتی تولیدکنندگان توسط سیستم بانکی ملاک قرار نگیرد اما باید ببینیم سیستم بانکی بدون درنظر گرفتن این موضوعات حاضر به پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان هست یا خیر.

منبع: بنکر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: