شرکت‌های دانش‌بنیان فقط می‌توانند برای کالاها و خدمات دانش‌بنیان خود معافیت مالیاتی تقاضا کنند

دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری گفت: شرکت های دانش بنیان نوپا از مالیات با هدف افزایش سطح تولیدات خود معاف هستند.

به گزارش عیارآنلاین، محمد صاحبکار خراسانی دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی وفناوری با اشاره به مزایای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار داشت: شرکتها تا پایان تیرماه ۹۵ لازم است اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه داده تا از مزایای آن برخوردار شوند.

وی ادامه داد:  شرکت‌های نوپا و تولیدی دانش‌بنیان که تا پایان سال ۱۳۹۴ به تایید کارگروه رسیده اند و اسامی آنها بر روی صفحه اوّل سامانه (www.Daneshbonyan.ir) اطلاع‌رسانی شده است، مشمول معافیت های مالیاتی قانون می شوند و اسامی آنها به سازمان امور مالیاتی معرفی می شوند.
دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی وفناوری در خصوص کالاها و خدمات مشمول معافیت مالیاتی برای این شرکت ها گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان فقط می‌توانند برای کالاها و خدمات دانش‌بنیان خود معافیت مالیاتی از شرکت ها تقاضا کنند و سایر کالاها و خدمات شرکت مشمول این معافیت ها نمی شوند.
وی تاکید کرد: چنانچه شرکت‌ها در مراحل تکمیل اظهارنامه مالیاتی خود به کالاها و خدمات دانش‌بنیان و تاریخ تائیدیه کارگروه توجه نکنند، ممکن است در رسیدگی به پرونده مالیاتی آنها از سوی ممیزان مالیاتی مشکلاتی ایجاد شود.
دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: شرکتهای دانش بنیان برای درخواست معافیت مالیاتی باید اظهارنامه مالیاتی را تکمیل نمایند که برای درج صحیح اطلاعات در این بخش از اظهارنامه مالیاتی، شرکتها لازم است با توجه به قیمت تمام شده محصولات دانش بنیان خود، هزینه ها و درآمدهای این محصولات را تفکیک نموده باشند.

منبع: باشگاه‌خبرنگاران

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: