رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال:

اعتبارات شایسته منابع طبیعی کشور نیست

رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال کشور گفت : اعتبارات تخصیصی به سازمان جنگل‌ها و مراتع شایسته منابع طبیعی کشور نیست.

به گزارش عیارآنلاین، فریبرز غیبی با اشاره به اینکه اعتبارات سازمان جنگل ها و مراتع فقط یک پنجم نیازهای این سازمان را پاسخگوست ، گفت : ‌چهار ماه از سال می گذرد و سازمان جنگل‌ها و مراتع هنوز یک ریال اعتبار دریافت نکرده است و تا زمانی که نگرش دولتمردان به منابع طبیعی تغییر نکند نمی توانیم منابع طبیعی ایده‌آل داشته باشیم.

وی گفت:‌ میزان اعتبارات امسال ۵۴۰ میلیارد تومان است در حالی که برای رسیدن به شرایط متعادل در حفاظت و توسعه جنگل ها به ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال کشور افزود: امروز بخشی از عرصه های منابع طبیعی کهکیلویه و بویر احمد آتش گرفته است اما سازمان اعتبار کافی برای این اقدامات ندارد و ناچار است از سازمانها و نهادهای دیگر کمک بگیرد.
غیبی گفت: سرانه جنگل در کشور دو هزار متر مربع است در حالی که بایدهشت هزار هکتار باشد.
وی افزود: برای افزایش سرانه جنگل وافزایش ضریب حفاظت از ۴۰ به ۹۰ درصد ،اعتبار نیاز داریم.
رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال کشور گفت : سازمان جنگل ها و مراتع برای اجرای طرح های توسعه جنگل و مرتع سال گذشته از حدود ۳۷ هزار هکتار طرح جنگل کاری ۱۳ هزار هکتار را با مشارکت مردم و جوامع اجرا کرد.
غیبی افزود: در این طرحها گونه های مثمر جنگلی و گیاهان دارویی به منظور تامین منافع اقتصادی جوامع محلی در عرصه‌های جنگلی کشت شده است.
وی گفت : ‌امسال ۵۰ هزار هکتار طرح جنگل کاری اقتصادی با مشارکت مردم اجرا می شود.
رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال کشور افزود : علاوه بر این حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار هکتار طرح های صیانت و حفاظت از عرصه های جنگلی را در برنامه داریم که در صورت تخصیص اعتبار اجرا می شود.
غیبی اجرای طرح جنگل کاری در دامنه جنوبی البرز را در استان تهران از جمله طرحهای متداول در جهان دانست و گفت : هم اکنون درجهان طرحهای جنگل داری شهری اجرا می شود و جنگل کاری دامنه جنوبی البرز که در حدود ۸ هزار هکتار است از نمونه های این طرح محسوب می شود.

منبع: صدا و سیما

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: