۲۷ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۶

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: بسیاری از دانشگاه‌های کشور فاقد نظام ثبت آماری هستند

در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها عوامل مختلفی مؤثر است. گردآوری داده‌ها از عوامل مؤثر در رتبه‌بندی‌های جهانی دانشگاه‌ها به شمار می‌رود. متأسفانه بسیاری از دانشگاه‌های کشور فاقد نظام ثبت آماری از عملکردهای آموزشی، پژوهشی، مالی، ساختاری و منابع انسانی است. نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی به داده‌های دقیق و بهنگام نیاز دارند. دانشگاه‌ها برای بهبود و ارتقای مستمر باید در این جبهه تلاش کنند.

به گزارش عیارآنلاین، داده‌ها باید به طور دقیق مستند شوند. زمان ارسال داده‌های مورد نیاز نظام‌های رتبه‌بندی بسیار مهم است. تاریخی که برای ارسال داده‌ها تعیین می‌شود باید مورد توجه قرار گیرد. حتی ارسال بخشی از داده‌های رتبه‌بندی کمک می‌کند تا نام دانشگاه یا دانشگاه‌ها مطرح و محاسبه شود.
بخش مهم دیگری که جایگاه و رتبه یک دانشگاه را مشخص می‌کند مربوط به داده‌های استنادی است، نظام‌های رتبه‌بندی خود به طور مستقل از ‌ای اس‌ای یا اسکوپوس این مشخصات را دریافت می‌کنند.  همچنین همکاری‌های بین‌المللی نیز از دیگر عوامل مؤثر در رتبه‌بندی‌های جهانی است. حوزه‌ای که دانشگاه‌های برتر کشور موفقیت نسبتاً خوبی به دست آورده‌اند مربوط به همکاری‌های بین‌المللی است. این بخش به ویژه در انتشار مقالات علمی قابل توجه است اما بخش دیگر که به آموزش و پژوهش مربوط می‌شود نیاز به تلاش‌های بیشتر دارد.  در این زمینه، برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌ها لازم است شرایط مورد نظر را مدنظر قرار دهند. دانشگاه‌ها بدون برنامه راهبردی در این زمینه موفقیت چندانی به دست نخواهند آورد.  سال‌هاست نسبت استادان خارجی به کل استادان مورد سنجش و محاسبه قرار می‌گیرد اما اکثر دانشگاه‌های کشور در این زمینه سیاست خاص و مدونی ندارند. از این رو امتیازی که از این شاخص نصیب دانشگاه‌های کشور می‌شود از آنها سلب می‌شود.

منبع: چوان آنلاین

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: