تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش کالاهای اولیه پیشنهاد نعمت زاده به سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه

وزیر صنعت،‌معدن و تجارت با اشاره به تجاربی که در شرایط پسا برجام برای کشورمان به دست آمده است افزود: ‌ایران در شرایط پسا برجام شاهد تجارب متعددی از جمله تاسیس صندوق توسعه ملی،‌‌ارتقای صادرات غیرنفتی،‌افزایش سرمایه گذاری ها و… بود.

به گزارش عیارآنلاین، « محمدرضا نعمت زاده » در سومین نشست اجلاس جهانی کالای اولیه که در کشور کنیا با شعار گسستن زنجیره های وابستگی کالاهای اولیه برگزار شده بود افزود: پسابرجام موجب شد تا ایران در راستای توسعه توانمندیهای خود بیش از پیش گام بردارد.
وی تصریح کرد: تاسیس صندوق توسعه ملی که منجر به  جدا کردن درآمدهای نفتی از بودجه دولت تا حد ممکن شده است ،‌ارتقای صادرات غیرنفتی،‌ترفیع سرمایه گذاری در فعالیتهای پپایین دستی در بخش های معدنی و کشاورزی ، ارتقای توسعه پایدار در بخش کشاورزی،‌پیشرفت صنعت پر رونق ماشین آلات و تجیهزات کشاورزی و حذف یارانه سوخت فسیلی  ازآن جمله محسوب می شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه این اجلاس را فرصتی مهم برای تمام کشورهای در حال توسعه دانست و گفت:‌ در این اجلاس تلاش می شود تا چالش های دیرینه در خصوص آسیب پذیری  کشورها در برابر شوک و نوسانات قیمت کالای اولیه را به بحث و تبادل نظر بگذاریم .
وی افزود:‌برای چند دهه است که متخصصان در امور توسعه به دنبال یه راه طلایی هستند تا زنجیره وابستگی های کالای اولیه را با افزایش ارزش افزوده صنایع از طریق گسترده سازی تولیدات صنایع پایین دستی در بخش ها بشکنند و از بین ببرند.
به گفته وزیر صنعت،‌معدن و تجارت ؛‌میزان آسیب های سیستماتیکی که از طریق نوسانات قمیت در قیمت جهانی کالای اولیه رخ داده ،‌خارج از اندازه گیری است این در حالیست که در نظر نگرفتن قیمت کالاهای اولیه در سراسر جهان طی سالهای اخیر باعث کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در زیرساختها علاوه بر تهیه خدمات ضروری عمومی همچون سلامت و آموزش شده است .
مهندس نعمت زاده در ادامه اظهار کرد:‌تجربه به ما نشان  داده است که حتی افزایش قیمت کالاهای اولیه در غیاب برنامه ریزی مناسب و با دیدگاه آینده نگری ،‌منجر به رشد اقتصادی غیر متعادل می شود.
وی اضافه کرد:‌ افزایش در درآمدهای دولت ،‌توقعات برای افزایش مخارج دولت که در آخر منجر به تورم بالا می شود را بالا خواهد بود.
وزیر صنعت،‌معدن و تجارت افزود: همچنین این امر موجب  ضعف در برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش های تولیدی اقتصاد  می شود که تاثیر آن در وابستگی به کالاهای اولیه مشخص خواهد شد .
نعمت زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تجارت آزاد مانع صنعتی شدن می شود و ما را در محیطی کنار اقتصاد جهان نگه می دارد خاطرنشان کرد:‌ به این نتیجه رسیده ایم که نه تجارت آزاد و نه سیستم حمایت از تولیدات داخلی،‌مشکل وابستگی کالای اولیه کشورهایی که در حال صنعتی شدن هستند را حل نمی کند.
مهندس نعمت زاده با ارائه پیشنهاداتی به سیاستگذاران و مشاوران سیاسی که در جهان در حال توسعه از مشکل سیستمی وابستگی کالایی رنج می برند افزود:‌اعتماد به توانایی های درونی خودتان برای دستیابی به راه حل های نوآورانه و ‌تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزس در بخش کالاهای اولیه  با ایجاد فضایی مناسب برای سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر تبادل تکنولوژی و دانش می تواند شما را در این مسیر همراه کند.
وی افزود: همچنین استفاده از قدرت نفوذ برای تشویق خریداران کالاهای اولیه ،‌سرمایه گذاری در منابع انسانی به منظور افزایش بهره وری اقتصادی در کنار پایداری محیطی  و مبارزه با فساد از دیگر پیشنهاداتی است که مطرح می‌کنم.

منبع: شاتا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: