۲۳ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۷
مجری طرح زیتون:

طرح توسعه زیتون در مسیر خودکفایی کشور است

مجری طرح زیتون گفت: طرح توسعه زیتون گامی به سوی خودکفایی تولید این روغن است.

به گزارش عیارآنلاین، محمد رمضانی ملک رودی در مصاحبه با رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه نیاز کشور به روغن زیتون با توجه به سرانه ۱۵۰ گرم ، ۱۲ تا ۱۳ هزار تن در سال است،افزود: در دهه هفتاد مشکلاتی در توسعه باغات زیتون به وجود آمد و موجب نارضایتی تعدادی از باغداران شد اما با تلاش دفتر زیتون و اصلاح باغات زیتون ، عملکردها به شکل معناداری افزایش پیدا کرد.

وی اظهار داشت: در دهه اول طرح توسعه زیتون ( سال ۱۳۷۰) کشور با مشکلات فراوانی رو برو بود ، کیفیت باغات تازه تاسیس زیتون در استان های مختلف به دلیل ارقام ناسازگار وضع مناسبی نداشت.
در دهه دوم دفتر زیتون با حمایت وزارت جهاد کشاورزی و شورای بین المللی زیتون ایجاد شد و با تاسیس دفتر زیتون و ایجاد ارتباط بین المللی، دانش فنی توسعه زیتون هم وارد کشور شد.
استادیار پژوهشی و عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: شورای بین المللی زیتون تعدادی از بهترین کارشنان خود را روانه ایران کرد. این کارشناسان ضمن بازدید مناطق مختلف کشور، پیشنهادهای خود را برای توسعه هرچه بهتر باغات زیتون در سراسر کشور ارائه کردند.
وی افزود: ارقام سازگار داخلی و ارقامی که از خارج وارد شده بود در باغات تازه تاسیس مناطق مختلف کشور از طریق پیوند جایگزین شد که نتایج عملیات پیوند در افزایش عملکرد زیتون بسیار معنی دار بود.
رمضانی تصریح کرد: برای مثال باغ های زیتون استان فارس، لرستان، سمنان و … با مشکل ناسازگاری ارقام در رنج بود که با عملیات پیوند هم اکنون بالای ۵،۲۰،۲۵ و۳۰ تن در هکتار محصول می دهد و نشان می دهد اصلاح باغات تاثیر فراوانی بر عملکرد محصول زیتون داشته است.
وی ادامه داد : برای توسعه کمی و کیفی زیتون طرح جامع با زمان بندی و نیازهای مشخص در کشور تدوین و اجرا شد که در قالب چهار برنامه توسعه طی دو دهه ۷۰ و ۸۰ در کشور به مرحله اجرا در آمد.
استادیار پژوهشی و عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی گفت : نداشتن دانش فنی کافی وارقام سازگار از مشکلات اساسی و جدی در این حوزه بود.
وی افزود: در برنامه پنجم توسعه قرار بود سطح زیر کشت زیتون کشور به ۱۵۰ هزار هکتار برسد اما این افزایش سطح زیر کشت به دلیل تخصیص نیافتن اعتبارات کافی تحقق پیدا نکرد. توسعه سطح زیر کشت زیتون در برنامه ششم دنبال می شود و برنامه توسعه نهایی سطح زیر کشت زیتون در ایران ۲۵۰ هزار هکتار است.
رمضانی با بیان اینکه مطابق برنامه میزان تولید روغن زیتون تا پایان سال ۱۳۹۹ باید به ۲۶ هزار تن برسد، اظهار داشت: در حال حاضر نیاز کشور به روغن با توجه به سرانه ۱۵۰ گرم، ۱۲ تا ۱۳ هزار تن است که از این میزان چهار هزار و ۵۰۰ تن در داخل کشور تولید و بقیه از خارج وارد می شود.
ناگفته نماند خودکفایی در تولید روغن یکی از اهداف مهم طرح توسعه زیتون در کشور است امید می رود این سیاست گذاری تا پایان برنامه ششم توسعه تحقق پیدا کند ودیگر کشور نیازی به واردات روغن نداشته باشد.
وی با توصیه اینکه مردم بیشتر روغن زیتون مصرف کنند، گفت: هر چه میزان مصرف روغن زیتون بیشتر شود ضریب سلامت در جامعه بیشتر و تعداد تخت های بیمارستانی کاهش پیدا می کند. برای تغییر ذائقه مردم، افزایش تقاضا برای مصرف روغن زیتون در جامعه رسانه ها نقش مهمی دارند.
مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح زیتون کشور به برنامه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تغییر سیاست از تولید کنسرو به روغن زیتون اشاره کرد و گفت: توسعه ماشین های قابل حمل روغن کشی و توسعه ارقام پرمحصول روغنی از را هکار مهم در این حوزه است.
وی همچنین به مزیت های ارقام پرمحصول روغنی اشاره کرد و افزود: بالا بودن درصد روغن، نداشتن قابلیت کنسروی به دلیل ریز بودن میوه، قابلیت برداشت با ماشین و کاهش هزینه برداشت محصول، مقاوم به خشکی، تراکم زیاد در واحد سطح و … از عمده ترین این مزیت هاست.
رمضانی اظهار داشت : در حال حاضر سیاست وزارت جهاد کشاورزی توسعه ارقام پرمحصول زیتون با هدف خودکفایی و گرایش بیشتر مردم به سمت مصرف روغن زیتون است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه «هم اکنون عمر باغ های زیتون کشور بین ۱۵ تا ۱۸ سال است»، گفت: سامانه آبیاری بخش زیادی از این باغات فرسوده و نیاز به اصلاح و بازسازی دارد.
مجری طرح زیتون کشور در ادامه بر لزوم اعطای تسهیلات با ۸۵ درصد بلاعوض جهت اصلاح و بازسازی سامانه های آبیاری باغات زیتون تاکید کرد.
در حال حاضر باغداران زیتون کشور با مشکلات زیادی همچون به متناسب نبودن رقم کاشته شده با آب و هوای منطقه کشت، هرس های غیر فنی متناسب با رقم مربوطه، تغذیه های نامناسب،وجود آفات و بیماری های کنترل نشده،واردات و قاچاق بی رویه روغن و کنسرو زیتون، نبود یا عدم کارایی تشکل های باغداران زیتون، آبیاری غیر اصولی و… دست و پنجه نرم می کنند.

منبع: صدا و سیما

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: