حریرچی:

میانگین حقوق مدیران وزارت بهداشت ۲۰ میلیون تومان است

حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت و درمان:حقوق ۴۰ میلیونی ۸ مدیر دولتی که اعلام شده است مربوط به ۹۵۰ مدیر بوده و همه مدیران و صحبت‌های دیوان محاسبات و دادستانی در ارتباط با میانگین حقوق مدیران وزارت بهداشت که ۲۰ میلیون تومان است کاملاً درست است.

ایرج حریرچیبه گزارش عیارآنلاین، ایرج حریرچی در نشست خبری در پاسخ به خبرنگاری در ارتباط با حقوق مدیران این وزارتخانه و آمارهایی که رئیس دیوان محاسبات اعلام کرده است، گفت: حقوق ۴۰ میلیونی ۸ مدیر دولتی که اعلام شده است مربوط به ۹۵۰ مدیر بوده و همه مدیران و صحبت‌های دیوان محاسبات و دادستانی در ارتباط با میانگین حقوق مدیران وزارت بهداشت که ۲۰ میلیون تومان است کاملاً درست است.

وی افزود: این حقوق مطابق قوانین کشوری بوده و درصد قابل توجهی از مدیران ما نیز هیأت علمی هستند لذا بر اساس اینکه قضات و اعضای هیأت علمی  نسبت به بقیه افراد حقوقشان بالاتر است در وزارت بهداشت نیز این مسأله وجود دارد.

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: در ارتباط با کارانه‌ها نیز رقم‌های آن را اعلام کرده‌ایم و در دیوان محاسبات گفته‌اند حقوق‌های مدیران در وزارت بهداشت قانونی و غیرمتعارف است البته قید قانونی درست است.

حریرچی اضافه کرد: ما از تعدادی از پزشکانمان درخواست می‌کنیم که در بخش دولتی کار کند و این افراد خدمات با تعرفه دولتی به مردم ارائه کرده و ما بر این اساس با آنها پرداختی‌هایی را ارائه می‌دهیم. این سیستم از سال ۷۶ و در تمام دوره‌ها وجود داشته است.

وی اظهار داشت: در طی سال‌های متمادی مدیران وزارت بهداشت با هر گروه سیاسی از پزشکان و اساتید برجسته انتخاب شده که خود فعالیت طبی قابل توجه داشتند.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تعدادی از پزشکان وزارت بهداشت فعالیت طبی در بخش خصوصی و بخشی در بیمارستان‌های دولتی فعالیت می‌کردند و این درصد طبابت برای آنها درآمد ایجاد می‌کند مثلاً در روز تعطیل در بیمارستان خدمات درمانی ارائه کرده و در ازای آن دریافتی دارند.

حریرچی با تأکید بر اینکه حقوق مدیران وزارت بهداشت بر اساس قوانین مصوب است، گفت: همه چیزها در ارتباط با حقوق مدیران وزارت بهداشت منطبق بر مصوبات قانونی بوده ولی کارانه‌ها متفاوت‌ و غیرمستمر است و میزان آن از حداقل تا حداکثر وجود دارد.

منبع: فارس

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: