مهاجرت نخبگان پزشکی نسبت به رشته‌های دیگر کمتر است

گزارش// در کمیسیون نخبگان مطرح شد، بدلیل تفاوت در نظام آموزش پزشکی کشورها و جذب نشدن آسان پزشکان نسبت به سایر تحصیل کرده‌ها، عموماً مهاجرت نخبگان پزشکی نسبت به نخبگان غیر پزشکی کمتر بوده است.

مهاجرت نخبگان پزشکی_مهاجرت پرستارانبه گزارش عیارآنلاین، جلسه ۴۶ کمیسیون نخبگان و آینده‌نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد

 در این جلسه گزارش تهیه شده توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیرامون «مهاجرت نخبگان در حوزه پزشکی» ارائه شد.

 در این گزارش با دسته بندی نخبگان به سه دسته، شامل افرادی که دارای نقش بین المللی در علم و فناوری هستند و افرادی که با استفاده از امکانات موجود در خارج از کشور توانسته‌اند به موفقیت‌هایی دست پیدا کنند و اشخاص دیگری که مابین این دو گروه توانسته‌اند برای خود پشتوانه اجتماعی، اقتصادی و علمی فراهم کنند؛ نخبگان دسته اخیر جزء مفیدترین و دلسوزترین افراد برای کشور برشمرده شده‌اند.

در ادامه این گزارش و با استناد به پژوهش‌های انجام شده افراد دسته سوم با توجه به روحیه میهن‌دوستی و احساس مسئولیت نسبت به کشور، بیشترین آمار بازگشت به کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

در بخش دیگری از گزارش فوق الذکر با اشاره به این موضوع که در نگاه ابتدایی مهاجرت نخبگان به نفع کشور مقصد به نظر می‌رسد، به این نکته نیز اشاره شد که با تقویت ارتباط علمی و  اجتماعی نخبگان در کشور مقصد، در نهایت این ارتباطات به نفع کشور مبداء به کار گرفته خواهد شد.

 همچنین در گزارش تهیه شده توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پس از ارائه آمار مهاجرت پزشکان کشور به خارج به این موضوع نیز اشاره شد که بدلیل تفاوت در نظام آموزش پزشکی کشورها و جذب نشدن آسان پزشکان نسبت به سایر تحصیلکردگان، عموماً مهاجرت نخبگان پزشکی نسبت به نخبگان غیر پزشکی کمتر بوده است.

در ادامه این گزارش با اشاره به اقدامات انجام شده توسط وزارت بهداشت به منظور کاهش مهاجرت پزشکان، دو برنامه «پزشک پژوهشگر» و «تأسیس موسسه توسعه تحقیقات علوم پزشکی(NIMAD) «جزء اهم این اقدامات برشمرده شدند.

پس از این ارائه گزارش، اعضای کمیسیون به بیان نظرات خود پرداختند که از مهمترین آن می توان به، اتخاذ راهکارهای لازم در سطح سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا برای نگهداشت نخبگان و بازگشت نخبگان به کشور، سیاستگذاری متناسب برای رشته‌های علوم پزشکی به سبب پیچیدگی‌های ساختاری این رشته‌ها، تدوین شاخص‌های استاندارد مرتبط با نخبگان جهت دستیابی به آمارهای شفاف و دقیق و بهره گیری از این شاخص‌ها برای ایجاد بانک اطلاعاتی و به روز مستمر این بانک اطلاعاتی براساس شاخص‌های معتبر و تقویت تعامل و ارتباط با نخبگان به عنوان یک راهکار مؤثر در جلوگیری از مهاجرت آنان اشاره کرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: