تصویب بودجه عمرانی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی آموزش وپرورش از سهم اعتبارات ملی

رئیسی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس: تصویب بودجه عمرانی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی آموزش وپرورش از سهم اعتبارات ملی در سال ۹۵ ./ در بودجه سال ۹۵ ، ۱۷۰ میلیارد تومان به صورت ویژه جهت محرومیت زدایی به استان سیستان وبلوچستان خارج از بودجه سنواتی سال های قبل و ۳۰ میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات تصویب شده است./ دولت تاکنون به دلیل عدم نقدینگی هیچ بودجه عمرانی از منابع عمومی را به هیچ دستگاهی تخصیص نکرده است

به گزارش عیارآنلاین، پیش ازظهرامروز مرتضی رئیسی درگردهمایی شورای معاونین وزارتخانه و مدیران کل استان های سراسرکشور و مدیران کل ستادی که با حضور وزیرآموزش وپرورش در اردوگاه شهید باهنر درحال برگزاری است، اظهارکرد: اعتبارات عمرانی مصوب ملی آموزش وپرورش  در سال ۹۵، ۱۶۰۰ میلیارد تومان است، که اعتبار مصوب از عوارض گاز دسترس ترین آن می باشد و تاکنون ۶۵ میلیارد آن دریافت شده است.

وی افزود: در بودجه سال ۹۵ ، ۱۷۰ میلیارد تومان به صورت ویژه جهت محرومیت زدایی به استان سیستان وبلوچستان خارج از بودجه سنواتی سال های قبل و ۳۰ میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات تصویب شده است.

رئیسی با بیان اینکه دولت تاکنون به دلیل عدم نقدینگی هیچ بودجه عمرانی از منابع عمومی را به هیچ دستگاهی تخصیص نکرده است، افزود: امید است، باجذب کمک ۷۰۰ میلیارد تومانی خیرین در جشنواره امسال و همچنین تخصیص اعتبارازسوی دولت  بتوانیم ۲۵۰۰ پروژه عمرانی را درآموزش وپرورش سامان دهی کنیم

منبع: وزارت آموزش و پرورش

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: