باید بحث بودجه و کارآمدی نهاد تعلیم و تربیت را به یک گفتمان اجتماعی تبدیل کنیم

آشنا، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری : باید باب گفتگوی اجتماعی مشکلات و مسائل آموزش وپرورش با مردم و نخبگان را باز کنیم./ باید بحث نسبت بودجه و کارآمدی نهاد تعلیم و تربیت را به یک گفتمان اجتماعی تبدیل کنیم تا از این منظر نقد اجتماعی گسترده ای ایجاد شود./ حل مشکلات آموزش وپرورش فقط از طریق مشارکت مردم در حلّ مسائل آموزش وپرورش میسر است./ سال هاست که نظام آموزش وپرورش رسمی کشور به جای آن که حلال مشکلات کشور باشد ، خودش به عنوان یک مشکل با مسئله غیرمکشوف باقی مانده است .

به گزارش عیارآنلاین، پیش ازظهرامروز حسام الدین آشنا درگردهمایی شورای معاونین وزارتخانه و مدیران کل استان های سراسر کشور و مدیران کل حوزه ستادی که با حضور وزیر آموزش وپرورش در اردوگاه شهید باهنر در حال برگزاری است، اظهارکرد: اینجانب دکتر فانی را از سال ۱۳۵۸ و از مدیرکلی آموزش وپرورش استان کردستان در ایام هشت سال دفاع مقدس وعضویت درکمیسیون تعلیم وتربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی می شناسم و درحال حاضر پذیرش مسئولیت مدیریت در سطح کلان آموزش وپرورش در دولت یازدهم که با توجه به تنگناهای مالی دولت، کار در آموزش وپرورش را بسیارسخت کرده به گونه ای سنگینی بارمسئولیت در آموزش وپرورش قابل مقایسه با وزارت امور خارجه است.

وی با اشاره به برنامه ها و اولویت های آموزش وپرورش در دولت یازدهم ، تصریح کرد: توسعه عدالت آموزشی و توجه به توسعه کیفی فعالیت آموزشی وپرورشی از آرزوهای دیرینه برای آموزش وپرورش است اما باید بررسی کنیم که مشکل کیفیت در بحث آموزش چیست که اکنون به فکر آن افتادیم.

آشنا با اشاره به تاریخچه نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور، خاطرنشان کرد: آموزش وپرورش، شکل نوین آن از دوره پهلوی اول آغازشد و به دلیل وجود ساختارهای حاکمیتی در آن دوره، آموزش وپرورش به صورت کاملا متمرکز و بسته پایه گذاری شد که تأسیس سازمان پرورشی افکار و کمیسیون چاپ کتب درسی به صورت انحصاری وظیفه تهیه وتدوین کتاب درسی رابرای همه دانش آموزان بدون توجه به اقلیم های مختلف فرهنگی برعهده گرفت، علی رغم این که در متن این کتاب ها حرف از آزادی های لیبرالی و ‌آمریکایی مطرح می شد اما میان مفاهیم نظری آموزش وپرورش و اقدامات عملی آموزش وپرورش تعارضاتی در بین معلم و دانش آموز به وجود می آورد.

مشاور رئیس جمهور ادامه داد: سال هاست که نظام آموزش وپرورش رسمی کشور به جای آن که حلال مشکلات کشور باشد ، خودش به عنوان یک مشکل با مسئله غیرمکشوف باقی مانده است و این موضوع احساس خوشایندی برای معلمان، والدین ، دانش آموزان و دیگر ارکان جامعه ایجاد نمی کند و باید  در این زمینه ریشه یابی و آسیب شناسی شود.

وی با بیان اینکه مسئله آموزش وپرورش «بغرنج یا مزمن» ارزیابی می شود ،‌تصریح کرد: مسئله آموزش وپرورش نه ساده است و نه پیچیده، به دلیل آن که در حل مسائل ساده و پیچیده، می توان به راه حل رسید ، اما در مسائل بغرنج چون خود مسئله و راه حلّ مسئله به صورتی که ظاهراً اجماع در مسئله و اجماع در راه حل آن وجود ندارد از دید افراد جامعه ناشناخته است.

آشنا با بیان اینکه خروجی های آموزش وپرورش با انگاره های مطلوب با نظام سیاسی فاصله دارد، اظهارکرد: آموزش وپرورش آموزه های مطلوب را در بین دانش آموزان نهادینه نمی کند و به همین دلیل است که بنگاه های اقتصادی ، جامعه شناسان و نخبگان سیاسی نمی توانند از آنها استفاده کنند.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری با اشاره به تنوع مدارس و تمرکزگرایی بالا در این وزارتخانه، افزود: آموزش وپرورش به دانش آموزان مهارت های تست زنی را آموزش می دهد و مردم هم چاره ای به غیراستفاده از این مدارس و برنامه درسی حاکم بر آن را ندارند و از این جهت دلبستگی مردم به آموزش وپرورش کاهش می یابد.

وی با بیان چند سؤال درخصوص میزان توافق ارکان مختلف جامعه در برابر ارزش های جامعه، تصریح کرد: باید بررسی کنیم که ببینیم نشانه های توافق وعدم توافق جمعیت وآیا ذی نفعان و ذی ربطان در جامعه توافق بوجود آمده یا خیر؟ و درکجا باید این مسئله مطرح و بررسی شود؟

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه حل مشکلات آموزش وپرورش فقط از طریق مشارکت مردم در حلّ مسائل آموزش وپرورش میسراست، تصریح کرد: آموزش وپرورش باید بتواند از ظرفیت انجمن اولیا مربیان بیشتر استفاده کند تا بتواند مسائل آموزش وپرورش را به صورت یک گفتگوی اجتماعی درآورد تا در پرتوی مشارکت مردم بتواند برای آن مجموعه ای از راه حل ها را ارائه کند.

آشنا ادامه داد: به عنوان مثال تشکیل مجمع خیرین مدرسه ساز از بستر این گفتگو درآموزش وپرورش شکل گرفت به دلیل آن که نتیجه آن یک اقدام ملموس و اعتمادآفرین برای مردم بود، توانست بخشی از مشکلات آموزش وپرورش را حل کند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در کشور بحث صرفه جویی در مصرف آب و حفاظت از محیط زیست به یک گفتمان ملی اجتماعی تبدیل شده است که آثار آن در کشور دیده می شود.

مشاور رئیس جمهوری افزود: باید بحث نسبت بودجه و کارآمدی نهاد تعلیم و تربیت را به یک گفتمان اجتماعی تبدیل کنیم تا از این منظر نقد اجتماعی گسترده ای ایجاد شود و از درون این نقد و بحث اجتماعی رهیافت های آینده معلوم شود.

آشنا گفت: باید باب گفتگوی اجتماعی مشکلات و مسائل آموزش وپرورش با مردم و نخبگان را باز کنیم و دراین صورت است که می توانیم مشکلات آموزش وپرورش را حل کنیم.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: