مقاومت در برابر تغییر و عدم اهتمام در نظارت از چالشهای اجرای سند تحول ببنیادین است

فانی، وزیر آموزش و پرورش : مقاومت در برابر تغییر، تأکید بر مدیریت فرآیندها ، عدم اهتمام کافی در نظارت مدیریتی برای توسعه مشارکت، بخشی از چالش ها در اجرای متوازن سند تحول بنیادین است./ اجرای هماهنگ و متوازن زیرنظام ها عامل مهمی درارتقای اثربخشی عملکردها میباشد./ مهمترین کار آموزش وپرورش ، استقرار کامل پایه دهم و توسعه متوازن شاخه ها و رشته ها در بحث هدایت تحصیلی است

به گزارش عیارآنلاین، صبح امروز علی اصغر فانی در گردهمایی شورای معاونین وزارتخانه و مدیران کل آموزش وپرورش استان های سراسر کشور و مدیران کل حوزه ستادی که در اردوگاه شهید باهنر تهران در حال برگزاری است، با اشاره به شعار سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» ، اظهارکرد: باتوجه به مشکلات اعتباری و مالی، آموزش وپرورش در دو سال و نیم گذشته توفیقات خوبی داشته است.

وی با اشاره به آماده سازی ارکان آموزش وپرورش در بحث غنی سازی اوقات فراغت و فعالیت های تابستانی، تصریح کرد: درحال حاضر مهمترین کار آموزش وپرورش ، استقرار کامل پایه دهم و توسعه متوازن شاخه ها و رشته ها در بحث هدایت تحصیلی است و مدیران کل آموزش وپرورش استان ها و مناطق باید تدابیری بیندیشند تا اولیا و دانش آموزان در تابستان با حداقل سختی فرآیند ثبت نام و هدایت تحصیلی آنان سامان دهی شود.
عضوکابینه تدبیر و امید با اشاره به تحصیل ۱۲ میلیون دانش آموز در سال تحصیلی گذشته در آموزش وپرورش، افزود: تاکنون قریب به۳ میلیون ثبت نام در سامانه سناد ثبت شده است وباید در مدت باقی مانده از تابستان شرایط ثبت نام حدود ۱۰ میلیون دانش آموز دیگر تسریع شود.

تاکید بر اجرای سند تحول بنیادین
فانی با بیان اینکه اجرای سند تحول بنیادین مبنای اقدامات آموزش وپرورش در برنامه ششم توسعه است، تأکید کرد: این سند دارای شش زیرنظام «:برنامه درسی» ، «فضا وتجهیزات» ، «پژوهش و ارزشیابی»، «منابع مالی»، «مدیریت » و «منابع انسانی» است که تاکنون دو زیرنظام «برنامه درسی» و «فضا وتجهیزات» ، «در شورای عالی به تصویب رسیده و زیرنظام پژوهش و ارزشیابی» نیز در دستورکار شورا قرار دارد.
وی با بیان اینکه تصویب زیرنظام «مدیریت » بخش مهمی از راهکارهای اجرای سند تحول بنیادین را به خود اختصاص می دهد، خاطرنشان کرد: آموزش وپرورش زیرساخت منابع انسانی جامعه را تشکیل می دهد و هرچقدر آموزش وپرورش مجهزتر باشد قطعا می تواند در ارتقای کیفیت آموزش بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز کشور تأثیر به سزایی بگذارد و از این نظر باید به امروز آموزش وپرورش توجه کرد تا آینده خوبی را برای کشور متصور شویم.
۴ جز اصلی زیرنظام مدیریت
وزیرآموزش و پرورش «تعریف قلمرو»، «وظایف»، «رویکردها» و «اصول» را چهار جزء اصلی زیرنظام مدیریت برشمرد و گفت: «مدیریت براساس سند تحول بنیادین به نظامی گفته می شود که جامع، چابک در سطوح مختلف و برخوردار از ویژگی های سازمان یادگیرنده است و می تواند با هوشمندی از همه نیروها به طور هماهنگ در راستای اثربخشی و تحقق اهداف تربیتی – مربیان استفاده کند به گونه ای که بهره وری آموزشی را به حداکثر برساند.
عضو کابینه تدبیر وامید اجرای هماهنگ و متوازن زیرنظام ها را عامل مهم درارتقای اثربخشی عملکردها عنوان کرد و افزود:لازمه تحول در هرسازمانی، تحول درمنابع انسانی سازمان است که درکنارآن باید به عواملی همچون منابع مالی، اطلاعاتی وفرآیند های  مدیریت توجه کرد و دراین راستا آموزش معلمان در تدوین کتب جدیدالتألیف بخشی از این تغییر در منابع خواهد بود.
فانی ادامه داد: تضمین کارآمدی واثربخشی؛ راهبری عوامل برای دستیابی به اهداف، توسعه مشارکت میان افراد و سازمان دهی براساس هویت اسلامی، نظارت و توسعه خلاقیت از عوامل مؤثر در بخش وظایف زیرنظام مدیریت است که در آن استفاده بهینه از امکانات و دستیابی به اهداف ، پاسخ گویی و تفویض اختیار به زیرمجموعه ، نظارت بر منابع مختلف سازمانی و نظارت بر هزینه ها و سطوح مدیریتی، تأکید برهماهنگی مؤثردرون و برون سازمانی در راستای تحقق اهداف نظام تربیت رسمی و مشارکت تأثیرکارکنان وکارگزاران بر باروری فکر و اندیشه و زمینه سازی و احیای مشارکت های بیرونی بخشی از وظایف این زیرنظام است.
وی اضافه کرد: برگزاری انسجام، تعامل و هم افزایی مردمی، بهبود و ارتقای فرهنگ سازمانی از طریق تغییر در الگوهای رفتاری و معیاراسلامی و توسعه خلاقیت فردی و سازمانی، استفاده از عوامل سازمان یادگیرنده هوشمند مبنی بر توسعه ارزش های اسلامی ایرانی در بین کارکنان از دیگر وظایف مدیران است.
فانی «رویکرد» را سومین جزء زیرنظام مدیریت عنوان کرد و افزود: برنامه ریزی راهبردی فرآیند و فرآیندمداری و پیامدمحوری و توجه به خروجی ها، مخاطب محوری و مشتری مداری، مدرسه محوری ، عدالت محوری و افزایش بهره وری و استفاده دریافته های پژوهشی از عوامل مؤثر در اجرای این بخش زیرنظام مدیریت است.
عضوکابینه تدبیر وامید ادامه داد: نگاه آینده پژوهانه همراه با مدیریت تغییرات برای دستیابی سطح قابل قبولی از حیات طیبه، تبدیل تهدیدها به فرصت ها، شکار وکشف فرصت ها، تبدیل ضعف ها به قوت، نگاه سیستمی به فرآیندها و توجه به خروجی ها به جای دروندادها با هدف ارتقای مستمر کیفیت جامع، بهسازی روش ها، هم افزایی منابع و امکانات، اطمینان در کسب رضایت متربیان، مربیان، والدین و اهتمام در برنامه ریزی ها برای پاسخ گویی به نیازهای مخاطبین، اخذ تصمیمات لازم در مدرسه و واگذاری اختیارات و قدرت در تصمیم گیری به مدرسه، همگانی شدن تربیت رسمی و عمومی در عین توجه به تفاوت های فردی و جنسیتی و استفاده از یافته های علمی و پژوهشی بخشی از راهکارهای لازم دراین سند برای اجرای زیرنظام مدیریت است.
وزیر آموزش وپرورش افزود: دین محوری و بسط عدالت تربیتی، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی ، شایسته سالاری در مناصب دولتی، مشارکت جویی، پژوهش محوری، همه جانبه گری، شفافیت در امور و استمرار و پیوستگی در سطوح مختلف مدیریتی عوامل مؤثر در بخش اصول حاکم در زیرنظام مدیریت است که باید به آن پرداخته شود.

چالش های پیش رو
فانی با اشاره به چالش های پیش رو در اجرای سند تحول بنیادین، گفت: مقاومت در برابر تغییر، تأکید بر مدیریت فرآیندها را تمرکزگرایی  در اندیشه مدیران و تلاش برای جایگزینی اندیشه مشارکت جویی و تفویض امور، عدم اهتمام کافی در نظارت مدیریتی برای توسعه مشارکت، لزوم درک و توجه به داشته ها، ضرورت شکستن عادت ها، چارچوب ها در مقابل خوگرفتن به وضعیت موجود و پایین آمدن آستانه تحمل مدیران از روش ها و تفکر انتقادی و لزوم توجه روزافزون آنان به انتقادات سازنده  بخشی از چالش های پیش رو آموزش وپرورش در اجرای متوازن سند تحول بنیادین است.

منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: