رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور:

هفت درصد کل فعالیت‌های سوادآموزی مختص اتباع خارجی است

باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور: : برای امسال حدود ۱۳ هزار و ۷۳۰ نفر سوادآموزی اتباع خارجی را در استان‌ها هدف گذاری کرده‌ایم./ تعداد ۲۴ هزار و ۹۰ نفر از اتباع افغانی تحت آموزش نهضت سوادآموزی قرار گرفته‌اند./ هفت درصد کل فعالیت‌های سوادآموزی مختص اتباع خارجی است.

به گزارش عیارآنلاین، علی باقرزاده درباره سوادآموزی اتباع خارجی به ویژه افغان‌ها گفت: تعداد ۲۴ هزار و ۹۰ نفر تحت آموزش نهضت سوادآموزی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: هفت درصد کل فعالیت‌های سوادآموزی مختص اتباع خارجی است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور تصریح کرد: هیچ هزینه‌ای از سوادآموزان اتباع خارجی گرفته نمی‌شود.

باقرزاده تاکید کرد: برای امسال حدود ۱۳ هزار و ۷۳۰ نفر سوادآموزی اتباع خارجی را در استان‌ها هدفگذاری  کرده‌ایم.

وی بیان کرد: یک برنامه مشترک با کمیساریای پناهندگان داریم و ممکن است ۳ تا ۴ هزار نفر به این عدد اضافه شود.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور تصریح کرد: در کل کشور برای غیراتباع ۵۱۳  هزار و ۳۰ نفر پیش‌بینی کرده‌ایم، ۲۹۵ هزار نفر بیسواد مطلق، ۱۳۰ هزار نفر ۷۰۰ نفر کسانی که می‌خواهند ادامه تحصیل دهند و ۷۹ هزار و ۷۰۰ نفر کسانی هستند که مرحله اول سوادآموزی را گذرانده‌اند و دیگر مایل به ادامه تحصیل نیستند.

منبع: مهر

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: