طبق قانون، ورود و نظارت مستقیم تعزیرات به مدارس غیردولتی تخلف است

زینی وند، مدیرکل سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش: به استناد قانون تمام مراحل رسیدگی به شکایات، نظارت و برخورد با متخلفان با آموزش و پرورش است و تعزیرات و هیچ دستگاه دیگری مستقیماً نمی‌تواند در این امور دخالت کند./ سازمان مدارس غیر دولتی و شوراهای نظارت استان‌ها با نظارت فراگیر و قانونی بر مدارس، با متخلفان برخورد جدی داشته و خواهد داشت.

به گزارش عیارآنلاین، مجتبی زینی‌وند مدیرکل سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده است که به موضوع رسیدگی به شکایات مردم از مدارس غیردولتی ورود می‌کند، آیا این موضوع امکان پذیر است؟»، اظهار داشت: خیر، متناسب با قوانین موجود این موضوع امکان پذیر نیست.

وی افزود: با توجه به اینکه فعالیت مدارس غیردولتی، فعالیت آموزشی است و تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی به منظور بازرسی و نظارت بر امور اقتصادی است؛ در نتیجه صلاحیت تعزیرات حکومتی در امور آموزشی، خروج موضوعی دارد و مواد متعددی در قانون مدیریت خدمات کشوری هم مؤید این مطلب است.

زینی‌وند با بیان اینکه تمام بحث نظارت و برخورد با متخلفان در حوزه مدارس غیردولتی بر اساس قانون با آموزش و پرورش است، خاطرنشان کرد: بنابراین از آنجا که بر اساس مواد ۱۵ و۱۶ قانون تأسیس مدارس غیر دولتی وظیفه تدوین و ابلاغ و نظارت بر الگوی شهریه مدارس غیر دولتی از تکالیف قانونی آموزش و پرورش است، بنابراین دستگاه دیگری بدون هماهنگی آموزش و پرورش جایگاه قانونی ورود به مدارس و برخورد با مدارس را ندارند.

زینی‌وند با تأکید بر اینکه صلاحیت نظارت بر مدارس غیردولتی با آموزش و پرورش است، خاطرنشان کرد: سال گذشته در موضوع نظارت بر مدارس غیر دولتی با تعزیرات به توافق رسیدیم.

مدیرکل سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: به استناد قانون و مواد قانونی تأسیس مدارس غیردولتی، تمام مراحل رسیدگی به شکایات، نظارت و برخورد با متخلفان با آموزش و پرورش است و تعزیرات و هیچ دستگاه دیگری مستقیماً نمی‌تواند در این امور دخالت کند.

وی تصریح کرد: سازمان مدارس غیر دولتی و شوراهای نظارت استان‌ها با نظارت فراگیر و قانونی بر مدارس، با متخلفان برخورد جدی داشته و خواهد داشت.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: