خصوصی سازی آموزش و پرورش به هر قیمتی صورت نگیرد

حضرتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: خصوصی سازی می‌تواند از بار مالی آموزش و پرورش بکاهد اما باید به این نکته توجه داشت که به هر قیمتی انجام نشود./ برای واگذاری به بخش خصوصی بایستی با دقت این امر اجرایی شود و هر شخصی برای آن انتخاب نشود./ در کنار بودجه دفاعی کشور بودجه آموزش و پرورش نیز جزء اولویت‌ها قرار گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، الیاس حضرتی نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص واگذاری مدارس به بخش خصوصی گفت: این مسئله می‌تواند از بار مالی آموزش و پرورش بکاهد اما باید به این نکته توجه داشت که این خصوصی‌سازی به هر قیمتی انجام نشود.

وی ادامه داد: برای واگذاری به بخش خصوصی بایستی با دقت این امر اجرایی شود و هر شخصی برای آن انتخاب نشود.
حضرتی در خصوص وضعیت تخصیص بودجه به آموزش و پرورش و حل مشکلات اقتصادی این نهاد آموزشی اظهار کرد: برای آموزش و پرورش بودجه کمی اختصاص پیدا کرده است لذا وجود مسائل مالی و کمبود در آن اجتناب‌ناپذیر است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص عملکرد وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: فانی با مسائل مختلف آموزش و پرورش به خوبی آشناست و اکنون با مجموعه‌ای از مشکلات انباشته شده سال‌های مختلف این نهاد روبرو است و بایستی این موارد رفع شود.
وی با اشاره به اینکه مجلس باید به آموزش و پرورش کمک کند، ادامه داد: با توجه به اینکه منابع محدود است و آموزش و پرورش نیز نهادی بسیار مهم در کشور به شمار می‌آید باید با وجود کمبود اعتبار برای بهبود عملکرد این وزارتخانه برنامه‌ریزی شود.
حضرتی یادآور شد: در کنار بودجه دفاعی کشور بودجه آموزش و پرورش نیز جزء اولویت‌ها قرار گیرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: