ورود ۱۸ هزار «دانشجومعلم» و «دانش آموخته» با میانگین سنی ۲۲ به عرصه تعلیم و تربیت

سلیمی جهرمی، رئیس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش: ۱۳هزار دانشجو که بهمن ماه ۱۳۹۱ از طریق کنکور وارد آموزش و پرورش شدند که با فشرده کردن ۲ ترم تابستانی از آنها اول مهر در مدارس استفاده خواهد شد که میانگین سن آنها ۲۲ یا ۲۳ سال است./ پنج هزار نفر از دانش آموختگان سایر دانشگاه هستند که در سال گذشته در آزمون استخدامی شرکت کرده و عموماً سقف سن برای استخدام آنها رعایت شد.

سلیمی جهرمیبه گزارش عیارآنلاین، محمدحسین سلیمی جهرمی رئیس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در خصوص استفاده از نیروهای جدید در مدارس و پایین بودن سن معلمان جدید، اظهار داشت: امسال دو گروه از دانشجو معلمان وارد مدارس می‌شوند.

سلیمی جهرمی در خصوص شرایط سنی دانشجو معلمانی که وارد مدارس می‌شوند، خاطرنشان کرد: گروه نخست، ۱۳ هزار دانشجویی هستند که بهمن ماه ۱۳۹۱ از طریق کنکور وارد آموزش و پرورش شدند و باید بهمن ۱۳۹۵ وارد مدارس می‌شدند که با فشرده کردن ۲ ترم تابستانی از آنها اول مهر در مدارس استفاده خواهد شد که میانگین سن آنها ۲۲ یا ۲۳ سال است؛ همانطور که در گذشته مراکز تربیت معلم نیروها را از مقطع دیپلم جذب می‌کرد و سنین هم پایین بود.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش افزود: گروه دوم، پنج هزار نفر از دانش آموختگان سایر دانشگاه هستند که در سال گذشته در آزمون استخدامی شرکت کرده و عموماً سقف سن برای استخدام آنها رعایت شد که البته سن بیشتری نسبت به دانشجویانی که از طریق کنکور جذب شدند، دارند.

به گزارش فارس، از نیروهایی که مهر ۹۵ وارد مدارس کشور می‌شوند، ۱۳ هزار نفر آنها دانشجو معلمانی هستند که پس از طی دوره چهار ساله آماده ورود به مدارس شده‌اند و با توجه به اینکه از طریق کنکور سراسری جذب آموزش و پرورش شدند، سن آنها نسبت به دیگر معلمان پایین تر است و منطبق شدن با سن دانش‌آموزان کمی سخت‌تر به نظر می‌رسد.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: