نیاز ۳۷ هزار ساعتی آموزش و پرورش شهر تهران به دلیل بازنشستگی ۱۷۸۰ نفر از معلمان

سنجری، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و منابع انسانی اداره ‌کل آموزش و پرورش استان تهران: کمبود نیروی انسانی مجموعه وزارت آموزش و پرورش را رنج می‌دهد./ تعداد بازنشستگان فرهنگی در شهرستان‌های تهران ۱۷۸۰ نفر است که در مقابل حدود ۳۷ هزار ساعت نیروی انسانی نیاز خواهیم داشت./ مقرر است که ۵۰۰ نیرو از دانشگاه فرهنگیان برای مقطع ابتدایی در مهر امسال استفاده شود و ۷۶۸ نیرو هم در بهمن ماه از طریق دانشگاه فرهنگیان به مجموعه شهرستان‌های تهران اضافه خواهند شد.

به گزارش عیارآنلاین، حسین سنجری معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و منابع انسانی اداره ‌کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در خصوص کمبود نیروی انسانی در این اداره کل، اظهار داشت: کمبود نیروی انسانی مجموعه وزارت آموزش و پرورش را رنج می‌دهد.

وی با بیان اینکه امسال ۴۶ هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشسته می‌شوند، خاطرنشان کرد: تعداد بازنشستگان فرهنگی در شهرستان‌های تهران ۱۷۸۰ نفر است که از مجموعه خارج خواهند شد.

سنجری افزود: وقتی همین ۱۷۸۰ بازنشسته را در ۲۰ ساعت آموزش آنها در هفته ضرب کنیم، حدود ۳۷ هزار ساعت نیروی انسانی نیاز خواهیم داشت.

وی با اشاره به ورود تعدادی نیرو از دانشگاه فرهنگیان به شهرستان‌های تهران،‌ گفت: مقرر است که ۵۰۰ نیرو از دانشگاه فرهنگیان برای مقطع ابتدایی در مهر امسال استفاده شود و ۷۶۸ نیرو هم در بهمن ماه از طریق دانشگاه فرهنگیان به مجموعه شهرستان‌های تهران اضافه خواهند شد.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و منابع انسانی اداره ‌کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در خصوص تعداد بازنشستگانی که در سال جاری از آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران جدا خواهند شد، تصریح کرد: امسال ۱۲۷۴ نفر بازنشسته خواهند شد که ۵۱۰ زن و ۷۶۴ نفر مرد خواهند بود و ۵۰۶ نفر هم مربوط به سالهای گذشته بودند که بازنشستگی خود را تمدید کرده بودند؛ در مجموع ۱۷۸۰ نفر بازنشسته می‌شوند.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: