۲۶ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۹

بانک مرکزی، بدهی IMF را میپردازد

بانک مرکزی مجاز شد ۹۸۸ میلیارد تومان از محل منابع داخلی خود برای تسویه تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین‌المللی پول اختصاص دهد.

به گزارش عیارآنلاین، بانک مرکزی ایران بر اساس مصوبه هیات دولت مجوز تسویه تعهدات ایران به صندوق بین‌المللی پول را دریافت کرد. هیات وزیران در جلسه مورخ ٩ تیر امسال تصویب کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین و پرداخت مبلغ ٩٨٨٢ میلیارد و ۶١٣ میلیون و ۴٢۶ هزار و ٢٧٣ ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات ایران به صندوق بین‌المللی پول برای تعدیل ارزش ریالی اقدام کند.

منبع: بنکر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: