عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد؛

بررسی اظهارات رئیس نظام پرستاری در مورد برخورد فیزیکی

 عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: اگر اختلافی بین پزشک و پرستاری به وجود آمده هیچ توجیهی ندارد که مسئولان نظام پرستاری، پرستاران را توصیه به مقابله به مثل و خشونت کنند زیرا اگر در این رابطه تخلفی هم صورت بگیرد باید در وهله اول با گذشت و مدارا و در صورتی که نتیجه ای حاصل نشد از طریق مراجع قانونی پیگیری کرد.

به گزارش عیارآنلاین، حیدرعلی عابدی در واکنش به اظهارت رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور درباره پیشنهاد به پرستارانی که مورد خشونت پزشکان قرار می گیرند، گفت: در صورتی که چنین اظهاراتی صحت داشته باشد برای جلوگیری از تکرار چنین اظهاراتی باید از طریق مراجع قانونی وارد عمل شویم.

وی با تاکید بر اینکه در صورت هر گونه خشونت علیه پزشکان رئیس سازمان نظام پرستاری باید جوابگو باشد، افزود: اگر اختلافی بین پزشک و پرستاری به وجود آمده هیچ توجیهی ندارد که مسئولان نظام پرستاری، پرستاران را توصیه به مقابله به مثل و خشونت کنند زیرا اگر در این رابطه تخلفی هم صورت بگیرد باید در وهله اول با گذشت و مدارا و در صورتی که نتیجه ای حاصل نشد از طریق مراجع قانونی پیگیری کرد.

عابدی با بیان اینکه ترویج چاقوکشی از سوی مسئولان نظام پرستاری بروز خشونت و سودجویی را به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: البته ممکن است طرح این موضوع از سوی رئیس سازمان نظام پرستاری به دلایلی همچون تحلیل ناقص از سیستم قضایی کشور و خدمات جامعه دلسوز و زحمتکش پزشکی باشد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان نظام پرستاری باید به دلیل ترویج فرهنگ خشونت و چاقوکشی از جامعه پزشکی، پرستاری و همچنین مردم عذرخواهی کند، تصریح کرد: به طور حتم این موضوع در کمیسیون بررسی شده و سپس با مشورت همکاران روندی را در پیش می‌گیریم که برخورد قانونی با این افراد صورت گیرد.

عابدی ادامه داد: البته در پی آن خواهیم بود که موضوع به صورت دوستانه حل و فصل شود و از مسئولان تقاضا داریم چنین اظهاراتی را دوباره تکرار نکنند اما اگر موضع آنها تغییر نکرد بنابراین برای نجات جامعه پرستاری، جلوگیری از ترویج خشونت و فرهنگ چاقوکشی و همچنین کشمکش های بین حرفه ای از مراجع قانونی موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و اعضای شورای عالی نظام پرستاری باید برای طرح چنین اظهاراتی از سوی رئیس کل سازمان نظام پرستاری مواضع خود را مشخص کنند، گفت: تاکنون مشاهده نکرده ایم که جامعه پرستاری نسبت به این نوع سخنان موضع گیری مناسبی داشته باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: بنابراین از اعضای هیئت علمی و شورای عالی نظام پرستاری تقاضا داریم مواضع خود را در رابطه با اظهارات رئیس کل سازمان نظام پرستاری مشخص و روشن کنند تا نمایندگان مجلس بهتر بتوانند در این زمینه تصمیم گیری کنند.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: