وزارت بهداشت از بیمه ۵۳۶۵ میلیارد تومان طلب دارد

حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت: ارزش ریالی خدمات ارائه شده برای بیماران تحت پوشش این سازمان توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت در سال ۹۴ بالغ بر ۵۶۹۳ میلیارد تومان بوده است. ولی برای سال ۹۵ فقط ۴۱۱ میلیارد تومان دریافت شده است که میزان بدهی مربوط به سال ۹۵ این سازمان به مراکز دولتی معادل ۱۵۲۵ میلیارد تومان است.

به گزارش عیارآنلاین، ایرج حریرچی با اشاره به اظهارات اخیر مسئولین سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه، سازمان تامین اجتماعی هیچ بدهی به بیمارستان‌های دولتی ندارند، گفت: بعید می دانم دوستان چنین مطلبی را گفته باشند.

وی در خصوص میزان بدهی سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان‌های دولتی افزود: ارزش ریالی خدمات ارائه شده برای بیماران تحت پوشش این سازمان توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت در سال ۹۴ بالغ بر ۵۶۹۳ میلیارد تومان بوده است.

معاون کل وزارت بهداشت اضافه کرد: اسناد ارسالی مربوط به سال ۹۵ برای سازمان تامین اجتماعی معادل ۶۳۶ میلیارد تومان است و حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان خدمات ارائه شده داریم که هنوز اسناد آن ارسال نشده است، ولی برای سال ۹۵ فقط ۴۱۱ میلیارد تومان دریافت شده است که میزان بدهی مربوط به سال ۹۵ این سازمان به مراکز دولتی معادل ۱۵۲۵ میلیارد تومان است.

وی تاکید کرد: در مجموع مطالبات وزارت بهداشت از سازمان تامین اجتماعی ۵۳۶۵ میلیارد تومان است.

سخنگوی وزارت بهداشت در پایان گفت: به دلیل عدم پرداخت مطالبات مراکز درمانی، پرداخت بدهی‌های این مراکز به شرکت‌های پخش دارو و تجهیزات پزشکی و نیز به کارکنان و پزشکان با مشکل روبرو شده و ضروری است  سازمان‌های بیمه‌گر برای پرداخت بدهی‌های خود اقدام عاجل کنند تا بتوانیم مطالبات این گروه‌ها و افراد را پرداخت کنیم.

منبع: فارس

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: