٣ ماه امسال

١۶ میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاههای کشور تحویل شد

حجم تحویل گاز به نیروگاههای کشور در سه ماه امسال به بیش از ١۶ میلیارد و ٢٧۵ میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش عیارآنلاین، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان این که در بازه زمانی یادشده بصورت میانگین روزانه ١٧۵ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاههای کشور تحویل شده است گفت: گازرسانی به این بخش از مصرف افزون بر صرفه جویی اقتصادی از محل جایگزینی گاز با سوختهای میان تقطیر، در کاهش آلودگیهای زیست محیطی نیز تاثیر بسزایی دارد.
ناصر ابراهیمی افزود: نیروگاههای کشور از ابتدای امسال براساس اعلام نیاز گاز دریافت کرده اند و همچون سالهای گذشته محدودیتی در این حوزه وجود نداشته است.
وی یادآور شد: پارسال در مجموع ۵٨ میلیارد مترمکعب گاز به نیروگاههای کشور تحویل شد و این مقدار امسال نیز شاهد افزایش چشمگیری خواهد بود.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در ادامه از مصرف روزانه ٩٧,٣ میلیون مترمکعب گاز در بخش صنایع عمده طی سه ماه امسال خبرداد و گفت: در بازه زمانی یادشده بیش از ٩ میلیارد و ۴٨ میلیون مترمکعب گاز  به این بخش از مصرف تحویل شده است.
به گفته وی، مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع غیره عمده نیز در سه ماه امسال با ١,۴ میلیارد مترمکعب افزایش به ١٧ میلیارد و ٨٩٣ میلیون مترمکعب رسیده است.
ابراهیمی ادامه داد: این مقدار افزایش به دلیل کاهش دمای هوا در فروردین و اردیبهشت ماه امسال بوده است.
منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: