بخشی از بدهی بانک‌ها با اوراق تسویه می‌شود

مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد گفت:‌ بخشی از بدهی بانک‌ها با اوراق پیش‌بینی شده در اصلاحیه بودجه امسال تسویه می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین،  مهدی بنانی با اشاره به وضعیت انتشار اوراق مشارکت در سال ۹۵، اظهار داشت: بودجه امسال اواخر اردیبهشت ماه ابلاغ شد و در حال حاضر کارهای مربوط به انتشار اوراق و دستورالعمل واگذاری و همچنین اطلاعات مربوط به فرابورس از طریق دستگاه‌های مربوطه تهیه می‌شود.

مدیرکل مدیریت بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد با بیان اینکه ۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی از محل تسعیر ارز طبق اصلاحیه بودجه انجام خواهد شد، تصریح کرد: همچنین دولت قصد دارد ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی جدید منتشر کند که این اوراق برای طلبکاران دولت، بانک‌ها و پیمانکاران در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در بودجه ۷۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه یک تا ۳ ساله و نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اسلامی پیش‌بینی شده است،‌گفت: اوراق صکوک مربوط به پیمانکاران طرح‌های عمرانی بوده تا از این محل بدهی‌ها تسویه شود.

بنانی با اشاره به اینکه از ۴۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق برای تسویه بدهی بانک‌ها استفاده خواهد شد،‌ عنوان کرد: ‌۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نیز در بودجه پیش‌بینی شده و همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه زیر یکسال وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد ادامه داد: در اصلاحیه بودجه ۵ هزار میلیارد تومان اوراق برای تسویه طلبکاران از سازمان بیمه سلامت پیش‌بینی شده است.

به گفته این مقام مسؤول،‌ در بودجه امسال ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه به عنوان ورق تهاتری برای تسویه طلب اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت در نظر گرفته شده است.

وی در مورد عملکرد انتشار اوراق در بودجه سال ۹۴ گفت: از ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۴ حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن منتشر شد.

بنانی در مورد مصارف ۴۰ هزار میلیارد تومان از اوراق پیش‌‌بینی شده در اصلاحیه قانون گفت:‌ این اوراق در بازار بورس، فرابورس، بازار سرمایه، بازار بین ‌سرمایه و همچنین بخشی برای وثیقه بانک‌ها نزد بانک مرکزی پیش‌بینی شده و در حقیقت زمان‌بندی تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را مشخص می‌کند.

منبع: فارس

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: