مخالفت با تسویه بدهی از محل تسعیر ارز سیاسی بود/ در تسعیر ارز خلق پول نمی‌شود

مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: مخالفت با پرداخت بدهی دولت از محل تسعیر ارز در گذشته سیاسی و سلیقه‌ای بود.

به گزارش عیارآنلاین، ایرج ندیمی به اشاره به اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ و پرداخت بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی از محل تسعیر ارز اظهار داشت:‌ مهمترین موضوع کشور رکود است که در رابطه با آن، اشتغال، تولید و واردات تعیین‌کننده است و یکی از عوامل تشدید رکود، عدم پرداخت بدهی‌ها و کاهش تسهیلات‌دهی بانکها بوده که بخشی مربوط به تسویه بدهی دولت و بانک مرکزی با پیمانکاران است.

مشاور رئیس سازمان مدیریت با بیان اینکه تصمیماتی برای تأدیه بدهی‌ دولت در راستای تغییرات نرخ ارز در سال ۹۱ و ۹۲ گرفته شده است، تصریح کرد: با این نگاه، اصلاحیه بودجه ارائه شده و در شرایطی هستیم که باید برای رسیدگی به مشکلات تصمیماتی گرفته شود، در صورتی که بدهی دولت به بانکها پرداخت نشود، افزایش سرمایه و قدرت تسهیلات‌دهی بانک بالا نرفته و نمی‌توان شاهد رونق برای تأمین مالی واحدهای تولیدی بود.

وی افزود: روش دیگر پرداخت بدهی و افزایش تسهیلات دهی، جذب سپرده و سرمایه‌گذاری خارجی است، بنابراین دولت در شرایط کنونی با هم‌اندیشی صورت‌گرفته این فرصت را فراهم کرده تا از محل تسعیر ارز برای بدهی‌ها را بپردازد و به تسهیلات گیرندگان کمک کند.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه ۶۰ درصد مشکلات تولید مربوط به سرمایه در گردش می‌شود، عنوان کرد: امید است که با فرصت ایجاد شده، دولت بدهی خود به بانکها را بپردازد و اگر چنین نشود، در حقیقت قدرت تسهیلات‌دهی بانک کاهش پیدا می‌کند.

وی به جلسه دیروز کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با اصلاحیه بودجه پرداخت و گفت:‌ در این جلسه یکی از سؤالات مربوط به ایجاد خلق پول و مباحث مربوط به نقدینگی و افزایش پایه پولی بود که آیا با تسعیر ارز، چنین فضایی ایجاد می‌شود یا خیر. در حقیقت، با کاهش بدهی و تأدیه آن، اسکناسی چاپ نمی‌شود و فقط جابه جایی از لحاظ پرداخت و گیرنده صورت می‌گیرد و صرفاً یک روش حسابداری است.

مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تأکید بر اینکه دولت در هر صورت باید مطالبات خود را بپردازد یادآور شد: می‌توان این بدهی‌ها را از طریق درآمدهای نفتی پرداخت کرد، اما میزان، زمان و آثار آن بسیار مهم است. علت استفاده از تسعیر ارز برای پرداخت بدهی‌ها به خاطر حل مشکل رکود بوده و یک هدف برای آن متصور است.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا در گذشته نیز با پرداخت بدهی‌ها از محل تسعیر ارز مخالفت شد و قانونی نیز برای آن وضع شده است، گفت: نمی‌توان عنوان کرد که تصمیمات قبل براساس اختلافات و سلایق شخصی نبوده است و برخی اوقات دیدگاه‌های سیاسی بر آن حاکم می‌شود.

این نماینده سابق مجلس در مورد اینکه ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانکها به دلیل معوق شدن سررسید اوراق است و چه تضمینی وجود دارد که ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید نیز به بدهی مجدد تبدیل نشود، اظهار داشت: این اوراق، از جهت منابع، مطمئن و پایدار بوده و مصارف آن مشخص و محدود است. قرار شد بانک مرکزی جزئیات بدهی‌های خود و میزان انتشار اوراق را که در اصلاحیه پیش‌بینی کرده در جلسه آینده کمیسیون ارائه دهد.

منبع: فارس

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: