اعطای بیش از ۴۸۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۲ ماهه سال ۱۳۹۵ به بخشهای اقتصادی مبلغ ۴۸۹٫۴ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۵۳٫۵هزار میلیارد ریال (معادل ۴۵٫۷ درصد) افزایش داشته است.

به گزارش عیارآنلاین، جدول زیر بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۲ ماهه سال ۱۳۹۵ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۲ ماهه سال جاری مبلغ ۳۲۴٫۵ هزار میلیارد ریال معادل ۶۶٫۳ درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۹۷٫۹ هزار میلیارد ریال معادل ۴۳٫۲ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۲ ماهه سال جاری معادل ۱۲۳٫۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸٫۱ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۳۲۴٫۵ هزار میلیارد ریال) می‌باشد.
ملاحظه می‌شود از ۱۴۱٫۹ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل ۸۷٫۲ درصد آن (مبلغ ۱۲۳٫۸ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.


جدول هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۲ ماهه سال ۱۳۹۵

 

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.

منبع: بانک مرکزی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: