تابش و الیاس حضرتی دو عضو جدید شورای پول و اعتبار

در جریان جلسه صبح امروز مجلس، نمایندگان دو ناظر شورای پول و اعتبار را از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه انتخاب کردند.

به گزارش عیارآنلاین، به این ترتیب از ۲۱۶ رای، محمدرضا تابش با ۱۳۶ رای از طرف کمیسیون برنامه و بودجه و الیاس حضرتی با ۱۲۶ رای از طرف کمیسیون اقتصادی به عنوان دو عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار انتخاب شدند. قبلا پورابراهیمی و قوامی دو عضو ناظر شورای پول و اعتبار بودند

منبع: بانک مردم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: