نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران:

طرح تحول سلامت به منابع مالی پایدار نیاز دارد

صدیقی، نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران: طرح تحول سلامت برنامه بلند پروازانه است که به منابع مالی پایدار نیاز دارد . قیمت نفت در دو سال گذشته حداقل ۸۰ درصد کاهش یافته و موجب کاهش درآمد کشورهای مختلف از جمله ایران شده است بنابراین دولت برای پایداری طرح تحول سلامت، باید روشهای نوین مالی برای تامین منابع پایدار مورد نیاز طرح تحول سلامت را تامین کند .

به گزارش عیارآنلاین، دکتر ثمین صدیقی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری نمایندگان سازمان جهانی بهداشت که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به دستاوردهای طرح تحول سلامت، اظهار داشت: بیمه شدن ۱۰ میلیون نفر از مردمی که عمدتا در حاشیه شهرها زندگی می کردند باعث افزایش دسترسی آنها به خدمات حوزه سلامت شده که اقدامی بسیار ارزشمند بوده است.

وی کاهش پرداخت از جیب مردم با اجرای طرح تحول سلامت را امری بسیار مهم و موفقیت آمیز خواند و گفت: وقتی افراد بویژه نیازمندان به خدمات سلامت نیاز پیدا می کنند دیگر  به دلیل پرداخت هزینه های درمانی فقیر نمی شوند بنابراین طرح تحول سلامت بسیار مثبت و کارآمد عمل کرده است.

افزایش رضایتمندی مردم از خدمات سلامت

نماینده سازمان بهداشت جهانی اجرای طرح تحول سلامت را موجب بهبود کیفیت خدمات در بیمارستان ها دانست و افزود: ارتقای کیفیت خدمات بیمارستانی به منظور ارتقای سلامت عمومی در ایران، موضوعی مهم است.

صدیقی اظهار داشت: در مجموع طرح تحول سلامت در افزایش رضایتمندی مردم از خدمات حوزه سلامت بسیار موثر بوده است اما سازمان جهانی بهداشت علاقه مند است تا  پایداری طرح تحول سلامت به منظور حصول پوشش همگانی سلامت و تقویت شبکه بهداشتی مراقبت های اولیه کشور ایران با اجرای  طرح تحول سلامت رخ دهد.

همواره در کنار وزارت بهداشت ایران هستیم

وی افزود: ما همواره در کنار وزارت بهداشت ایران هستیم تا ادغام طرح تحول سلامت در سطح یک بخوبی انجام شود.

صدیقی تاکید کرد: طرح تحول سلامت برنامه بلند پروازانه است که به منابع مالی پایدار نیاز دارد و دولت ایران نیز بسیار متعهد است و تا کنون توانسته منابع مورد نیاز این طرح را تامین کند.

وی یادآور شد: قیمت نفت در دو سال گذشته حداقل ۸۰ درصد کاهش یافته و موجب کاهش درآمد کشورهای مختلف از جمله ایران شده است بنابراین دولت برای پایداری طرح تحول سلامت، باید روشهای نوین مالی برای تامین منابع پایدار مورد نیاز طرح تحول سلامت را تامین کند .

صدیقی، مالیات بر دخانیات و کالاهای آسیب رسان سلامت که می تواند شرایط برد – برد داشته باشد و از طرفی موجب کاهش مصرف مردم و از سوی دیگر موجب تامین منابع مورد نیاز و تقویت نظام سلامت شود را از جمله  شیوه های نوین مالی برای تامین منابع پایدار طرح تحول سلامت عنوان کرد.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: