خدمات در بیمارستانهای تامین اجتماعی و نیروهای مسلح گران شد

علیجانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس: بیمارستان‌های تامین اجتماعی سال گذشته دفترچه‌های بیمه سلامت قبول می‌کردند اما از ابتدای امسال با تعرفه غیر دولتی که سه برابر است، بیماران را می‌پذیرند و به همین جهت در حال حاضر هزینه درمان برای دفترچه‌های غیر تامین اجتماعی در بیمارستان‌های تامین اجتماعی و نیروهای مسلح به سرعت در حال افزایش است.

بیمارستانبه گزارش عیارآنلاین، محسن علیجانی – عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در برنامه ای با موضوع نظام تحول سلامت و تجهیزات پزشکی با بیان اینکه باید حمایت تقنینی از تولیدات داخلی‌مان داشته باشیم، اظهار داشت: از این مهمتر، لزوم وجود هماهنگی میان دستگاه‌ها و نظارت بر اجراست. مجلس باید در بعد نظارت با استفاده از ابزارهایش، فعالیت بیشتری داشته باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید عموم جامعه به سمتی برود که هنگامی که کالای مشابه ایرانی وجود دارد، واردات نمونه خارجی جرم محسوب شود.

علیجانی با بیان اینکه قانون، تولیت بهداشت را به وزارت بهداشت داده است، عنوان کرد: متاسفانه بعضی از مسائل حاشیه ای وزارت بهداشت را از تولیت درمان و بهداشت دور کرده است.

وی با ذکر یک مثال ادامه داد: بیمارستان‌های تامین اجتماعی سال گذشته دفترچه‌های بیمه سلامت قبول می‌کردند اما از ابتدای امسال با تعرفه غیر دولتی که سه برابر است، بیماران را می‌پذیرند و به همین جهت در حال حاضر هزینه درمان برای دفترچه‌های غیر تامین اجتماعی در بیمارستان‌های تامین اجتماعی و نیروهای مسلح به سرعت در حال افزایش است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هزینه درمان مردم در بخش سرپایی افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: ما فقط در بخش بستری در حال کمک کردن به مردم هستیم، در حالیکه در بخش سرپایی ۷۰ درصد هزینه درمان از بخش خصوصی پرداخت می‌شود.

علیجانی عنوان کرد: در این میان بیمارستان‌های خصوصی، تعاونی‌ها، خیریه‌ها و غیر دولتی‌ها از مردم دارند پول زیاد می‌گیرند؛ در واقع دولت فقط در بیمارستان‌های خودش و دانشگاهی توانسته است کاهش هزینه ایجاد کند ولی در بخش دیگر افزایش هزینه ایجاد شده است که این موضوع طرح تحول سلامت را زیر سوال می‌برد.

طرح تحول سلامت توانست پرداخت مردم را کاهش دهد ولی …

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این برنامه رادیویی گفت: طرح تحول سلامت برای ایجاد تحرک در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به وجود آمد و به نظر می‌آید کلیات طرح، یک طرح خوبی است، ولی در زمان رسیدگی باید آسیب شناسی انجام شود. این طرح توانسته است پرداخت مردم از جیبشان را کاهش دهد که این موضوع بسیار مهم است.

علیجانی –  طرح تحول سلامت را یک برنامه مهم اجتماعی دولت عنوان کرد و آن را خواست حاکمیت دانست و اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب نیز اشاره داشتند که بیمار فقط باید رنج و درد بیماری را داشته باشد و دغدغه دیگر در این موضوع نداشته باشد و این مهمترین وظیفه ای است که معظم له فرمودند.

وی افزود: این طرح برای ایجاد تحرک در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به وجود آمد و به نظر می‌آید کلیات طرح، یک طرح خوبی است ولی در زمان رسیدگی باید آسیب شناسی انجام شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بیان نقاط قوت این طرح خاطرنشان کرد: این طرح توانسته است پرداخت مردم از جیبشان را کاهش دهد که این موضوع بسیار مهم است. همچنین در موضوع افزایش خدمات در مناطق محروم توانسته است، قدم‌های خوبی بردارد زیرا شاهد حضور متخصص و فوق تخصص در این مناطق بودیم.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: