خرید خدمت ۷ هزار پزشک عمومی

سیاری، معاونت بهداشت وزارت بهداشت: هفت هزار پزشک عمومی در روستاها به نظام پرداخت سرانه، خرید خدمت شدند. از ٨٠ درصد متخصصانی که در بخش خصوصی فعال هستند نیز ،به کمک بیمه، در سیستم نظام ارجاع استفاده می کنیم.

به گزارش عیارآنلاین، علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت در دیدار با معاونان سازمان بهداشت جهانی  که امروز در ساختمان وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: ما به دنبال روی زمین آورده علم و سخن عالمان هستیم. یکی از هنرهای سازمان بهداشت جهانی کمک در این زمینه است.

وی با اشاره به اقداماتی که در جذب بخش خصوصی به ارائه خدمات تخصصی انجام شده است، عنوان کرد: اولین قدم خرید خدمت کردن ١٠ هزار نیرو بود، به طوری که تمام کارشناسان مراقب سلامت را آموزش و سپس خرید خدمت کردیم.
سیاری افزود: از طرفی هفت هزار پزشک عمومی در روستاها به نظام پرداخت سرانه، خرید خدمت شدند.از ٨٠ درصد متخصصانی که در بخش خصوصی فعال هستند نیز ،به کمک بیمه، در سیستم نظام ارجاع استفاده می کنیم.
معاون بهداشت وزارت بهداشت از استقبال دولت برای سرمایه گذاری در حوزه ارائه خدمات تخصصی گفت و بیان کرد: دولت برای سرمایه گذاری در حوزه ارائه خدمات در مناطق محروم اقدام می کند و وزارت بهداشت این خدمات را ارائه می دهد.
وی تصریح کرد: اما دولت در شهرهایی همچون تهران از این سرمایه گذاری استقبال نمی کند.
سیاری یادآور شد: کشور ما بسیار گسترده است. در برخی مناطق محروم ،افراد حتی با خرید خدمت نیز راضی به فعالیت نمی شوند اما در تهران با اعلام فراخوان استخدام، ٢٠٠ نفر جمع شده و تقاضای جذب دارند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: