دبیر انجمن صنایع لبنی:

یک میلیون و ۹۰۰ هزار قالب پنیر در طرح سبد کالا فروش نرفت

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: در طرح سبد کالای دولت ضایعاتی نداشته‌ایم اما یک میلیون و ۹۰۰ هزار قالب پنیر ۴۰۰ گرمی کمتر از میزان در نظر گرفته شده به فروش رسید.

به گزارش عیارآنلاین، رضا باکری  با تکذیب فاسد شدن یک میلیون و ۹۰۰ هزار قالب پنیر و تبدیل شدن به ضایعات گفت: در طرح سبد کالای دولت ۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار لیوان پنیر (قالب ۴۰۰ گرمی) به فروش رفت اما این میزان کمتر از رقمی اولیه بود که برای این طرح پیش‌بینی شده بود.

وی افزود: یک میلیون و ۹۰۰ هزار قالب پنیر ۴۰۰ گرمی در این طرح به فروش نرسید اما اینکه تبدیل به ضایعات شده باشد حقیقت ندارد.

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: عدم دستیابی به استقبال مورد نظر در طرح سبد کالا به دلیل عدم فرهنگسازی مناسب برای مصرف لبنیات در کشور است و برای رسیدن به استانداردهای مصرف لبنیات در دنیا علاوه بر فرهنگسازی باید بیمه تضمین کیفیت لبنیات را در کشور مانند سایر کشورها اجرایی کنیم.

منبع: تسنیم

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: