بررسی زیرنظام پژوهش و ارزشیبابی در شورای عالی آموزش و پرورش

نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش: معاونت مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی طرح‌هایی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اجرا کرده است و در حال اجرا دارد./ بررسی زیرنظام پژوهش و ارزشیبابی در دستور کار قرارگرفت، کلیات آن مورد بررسی قرار گرفت./ برنامه‌های مبتنی بر مفاد سند تحول بنیادین برای رفع آسیب‌ها و تقویت پژوهش و ارزشیابی ارائه شد.

به گزارش عیارآنلاین، مهدی نوید ادهم گفت: جلسه نهصد و سی و چهارمین شورای عالی آموزش و پرورش با حضور علی اصغرفانی برگزار شد.

وی افزود: ابتدا در این جلسه گزارشی از برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش درباره مقابله آسیب‌های اجتماعی ارائه شد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: معاونت ذیربط طرح‌هایی که برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اجرا کرده است و در حال اجرا دارد را ارائه کرده‌اند.

نوید ادهم بیان کرد: قرار شد پس از این برنامه‌ها و دستاوردهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی معاونت تربیت‌بدنی و سلامت در شورای عالی آموزش و پرورش گزارش داده شود.

وی خاطرنشان کرد: سپس بررسی زیرنظام پژوهش و ارزشیبابی در دستور کار قرارگرفت، کلیات آن مورد بررسی قرار گرفت و مسئولین ذی‌ربط گزارش‌هایی را در این زمینه ارائه دادند.

نوید ادهم اظهار کرد: برنامه‌های مبتنی بر مفاد سند تحول بنیادین برای رفع آسیب‌ها و تقویت پژوهش و ارزشیابی ارائه شد که در جلسه آینده شورا بررسی و تصویب می‌شود.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: