اقدامات پراکنده و جزیره ای بلای جان سند تحول بنیادین

مددی، رئیس ستاد اجرایی سند تحول بنیادین: برای تحقق اهداف سند تحول در افق ۱۴۰۴ شش زیرنظام اصلی پیش بینی شده است که تاکنون تنها زیرنظام برنامه درسی ملی تدوین و تصویب شده است ./ مکانیزم بهره مندی از سند، مبانی نظری و ساحت های ششگانه آن باید به وضوح تعریف، تبیین و ابلاغ گردد تا حوزه های مختلف از انجام کارهای موازی و گاه مغایر با اهداف سند تحول پرهیز نمایند.

به گزارش عیارآنلاین، رضا مددی در جلسه گزارش عملکرد سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی در دولت یازدهم که روز گذشته با حضور وزیر آموزش و پرورش در سازمان پژوهش برگزار شد، اظهار کرد: برای تحقق اهداف سند تحول در افق ۱۴۰۴ شش زیرنظام اصلی شامل مدیریت راهبردی، منابع انسانی، منابع مالی، فضا و تجهیزات، ارزشیابی و پژوهش و برنامه درسی ملی پیش بینی شده است که تاکنون تنها زیرنظام برنامه درسی ملی تدوین و تصویب شده است که جای تشکر دارد.

وی با بیان این مطلب که برنامه درسی ملی، برنامه جامع آموزش و پروش است و منحصر به سازمان پژوهش نیست، افزود: باید بر ای تعامل با سایر معاونت ها و همسویی فعالیت های آنان در راستای سند تحول نیز برنامه ریزی کرد.

رئیس ستاد اجرایی سند تحول بنیادین برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان معاونت ها و صاحب نظران و توجیه دلالت های برنامه درسی ملی را ضروری ارزیابی کرد و اضافه نمود: باید مشخص شود دلالت های سند در تالیف محتوای کتب درسی چگونه مورد توجه قرار گرفته و یا مولفین از مبانی نظری سند تحول چگونه بهره مند می شوند.

وی اقدامات پراکنده و جزیره ای را آسیبی جدی برای سند عنوان کرد و اضافه نمود: مکانیزم بهره مندی از سند، مبانی نظری و ساحت های ششگانه آن باید به وضوح تعریف، تبیین و ابلاغ گردد تا حوزه های مختلف از انجام کارهای موازی و گاه مغایر با اهداف سند تحول پرهیز نمایند.

منبع: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: