لزوم درک تحمل تفکر انتقادی برای تعامل بین رسانه و آموزش و پرورش

جدایی، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش: تدوین محتوای کتب درسی به نحوی باشد که دانش آموزان را به یک فرد فعال و کنشگر تبدیل نماید، ایجاد پیام های آمرانه موجب به انفعال کشیده شدن دانش آموزان میشود که فرصت تفکر را از آنان سلب می نماید./ بهره گیری از فناورهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی، تحول در نظام آموزش و پرورش به صورت بنیادین و استفاده از رسانه های همگانی سه عامل اساسی پاسخگو به تغییرات و دگرگونی های عصر حاضر هستند./ برای تحقق و تعامل مطلوب بین رسانه و آموزش و پرورش نیازمند تفکر انتقادی و درک تحمل تفکر انتقادی به عنوان یک نیاز اساسی در آموزش و پرورش می باشیم.

علیرضا جداییبه گزارش عیارآنلاین، علیرضا جدایی رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ضمن تشکر از ارائه گزارش جامع و خوب دکتر محمدیان، افزود: برگزاری چنین جلساتی علاوه بر ایجاد فرصت مرور اقدامات گذشته و رفع کاستی های احتمالی در آینده، مسئولان نیز در جریان فعالیتها و اقداماتی قرار می گیرند که در حوزه معاونت ها اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به رویکردهای نوین در بحث رسانه، افزود: قبلا می گفتند «پیام» بعد گفتند «رسانه» پیام است و امروز می گویند «محتوا» نیز خود پیام است.

جدایی اظهار کرد: چه خوبست هرازگاه بازخوردی از فعالیت های خود بگیریم. ارزیابی و دریافت بازخورد و طبقه بندی آن بر حسب ذینفعان، صاحب نظران، مسئولان، معلمان و دانش آموزان را یکی از ضرورت های برنامه ریزی آموزشی است. زیرا آگاهی از نظرات مخاطبان و پاسخ گویی به موقع و شفاف کارشناسان، می تواند بسیاری از شبهات از جمله نگاه تقلیل گرایانه به اقلیت ها، خودی و غیر خودی و اتوریته مردانه در کتب درسی (گرچه حقیقت ندارد) را برطرف و جمهوری اسلامی را از این اتهام واهی مبرا نماید.

وی با تاکید بر ضرورت تدوین محتوای کتب درسی به نحوی که دانش آموزان را به یک فرد فعال و کنشگر تبدیل نماید، ایجاد پیام های آمرانه را موجب به انفعال کشیده شدن دانش آموزان قلمداد کرد که فرصت تفکر را از آنان سلب می نماید.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه صاحب نظران معتقدند سه عامل می تواند پاسخگوی دگرگونی های عصر امروز باشد، افزود : بهره گیری از فناورهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی، تحول در نظام آموزش و پرورش به صورت بنیادین و استفاده از رسانه های همگانی سه عامل اساسی پاسخگو به تغییرات و دگرگونی های عصر حاضر هستند.

وی با اشاره به لزوم بسط تفکر انتقادی در آموزش و پرورش گفت: برای تحقق و تعامل مطلوب بین رسانه و آموزش و پرورش نیازمند تفکر انتقادی و درک تحمل تفکر انتقادی به عنوان یک نیاز اساسی در آموزش و پرورش می باشیم و این یکی از عرصه هایی است که رسانه می تواند به مدد آموزش و پرورش بیاید و با نقد های سازنده و طلب پاسخ موجبات بسط و تمرین تکرار تفکر انتقادی و الزام به پاسخ گویی در بین مدیران این دستگاه گردد.

جدایی با اشاره به شورای تخصصی شکل گرفته در صدا و سیما، افزود: این شورا در حال تدوین آئین نامه ایست که معیار و شاخص تبلیغ کالا را مشخص می کند و در پروتکل های سازمان مرجعیت سازمان در رسانه ملی به رسمیت شناخته شده است.

منبع: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: