لزوم اطلاع رسانی شفاف از عملکرد مدارس غیردولتی

گرد، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی: با توجه به نقش مدارس غیر دولتی در نظام تعلیم وتربیت و براساس سند تحول بنیادین لازم است اطلاع رسانی های شفاف از عملکرد این مدارس به مسولین وجامعه صورت گیرد و مستندات آن در قالب کمیته های کاری تهیه شود .

به گزارش عیارآنلاین، مرضیه گُرد در جلسه شورای موسسان مدارس غیردولتی شهر تهران ضمن اشاره به ضرورت تشکیل این جلسات به منظور برنامه ریزی های نظارتی در ثبت نام و تشکیل گردید اظهار کرد : هدف اصلی تشکیل این جلسات پیگیری مسائل مدارس غیر دولتی، هماهنگی و همکاری با اعضای شورای موسسان شهر تهران در خصوص برنامه ریزی های نظارتی در ثبت نام و اخذ شهریه و امور کیفیت بخشی آموزشی  مدارس غیر دولتی در سال تحصیلی جدید  می باشد که امیدوارم به نتایج خوبی منجر گردد.

وی تصریح کرد : دائمی شدن قانون تاسیس مدارس غیر دولتی نقش مهمی  در تقویت بعد نظارتی وزارت آموزش وپرورش دارد که امیدواریم با رفع ایرادات شورای نگهبان با تشکیل جلسه مشترک با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این لایحه مورد تصویب در صحن مجلس  قرار گیرد.
گُرد ضمن اشاره به فرایند ماموریت های شورای موسسان  افزود :  ماموریت های شورای نظارت مرکزی باید بازخوانی و تعریف مجدد گردد و به تصویب شورای نظارت مرکزی برسد تا با آسیب شناسی لازم برای جلوگیری وپیشگیری از منافذ خطا در قالب کمیته ای تشکیل شود و نتایج آن در اداره کل مدارس غیر دولتی مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد.
وی گفت : پیشنهاد تهیه منشور اخلاقی مدارس غیر دولتی از طرف موسسان محترم  از الزاماتی  است که امیدواریم با هماهنگی و همکاری موسسان برای مدارس غیر دولتی به زودی تدوین و اجرایی گردد.
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی با تاکید بر اجرای دستورالعمل نظارت جامع مدارس غیر دولتی توسط موسسان افزود : در بخش نظارت های فرایندی در حین سال تحصیلی لازم است  شورای هماهنگی  موسسان تعامل و حضور جدی در کنار ادارات مشارکت های و اداره کل مدارس غیر دولتی داشته باشند تا بتوانیم با نظارت های جامع و کامل و همراهی موسسین در کیفیت بخشی مدارس غیر دولتی گام موثری برداریم.
وی اظهار کرد: با توجه به نقش مدارس غیر دولتی در نظام تعلیم وتربیت و براساس سند تحول بنیادین لازم است اطلاع رسانی های شفاف از عملکرد این مدارس به مسولین وجامعه  صورت گیرد و مستندات آن در قالب کمیته های کاری تهیه شود .
گُرد ضمن تشکر از زحمات همه موسسان و مدیران و معلمان دلسوز مدارس غیر دولتی بیان کرد :  تخلف تعدادی از مدارس غیر دولتی نباید به حدود ۱۳ هزار مدارس  دیگر در کشور  تعمیم داده شود.  ریشه تخلفات برخی از این مدارس به گذشته دور بر می گردد وسازمان مدارس غیر دولتی هیچگونه ملاحظه ای  با آنان  نخواهد کرد و به محض ارائه مستندات از مدارس متخلف به شورای نظارت مرکزی قاطعانه با مدارس متخلف برخورد می شود.
وی در پایان با اشاره به حفظ  حرمت و جایگاه و عملکرد مطلوب  موسسان دلسوز و خدوم کشور برای وزارت آموزش وپرورش افزود : ما انتظار داریم موسسان در نظارت های فرایندی سهیم باشند و توجه به رعایت اصول تربیت را در امر آموزش وپرورش را سرلوحه کار اصلی خویش قرار دهند و برای اجرای دقیق و رعایت اصول پرورشی و آموزشی متناسب با وظایف محوله خود نظارت های لازم را  انجام دهند.
اهم موضوعات مطرح شده توسط موسسین در این جلسه عبارتند از:
اعلام آمادگی اعضای شورای موسسان برای هرگونه بازدید از مدارس آنان توسط بازرسان نظارتی در خصوص نحوه عملکرد مدارس از اخذ شهریه و برنامه ریزی های آموزشی و پرورشی
اعتقاد به برخورد با مدارس متخلف و اجرای کامل  قانون و دستورالعمل های  نظارت
درخواست انتقال اطلاعات کامل به مسئولین و مردم در رابطه با خدمات موثر مدارس غیر دولتی
سهم آنان در افزایش کیفیت در امر تعلیم وتربیت از طریق رسانه ملی و سایر رسانه های ارتباطی
اعلام آمادگی موسسین برای ارائه مستندات
اعلام آمادگی برای پیگیری و اجرای مصوبات شورای نظارت و شناسایی عوامل مختلف
ضرورت حمایت از هنرستان ها با توجه به تغییر شیوه هدایت تحصیلی
 تفکیک فوق برنامه های ویژه نظیر المپیادها ، جشنواره های خوارزمی و … که فقط تعداد معدودی دانش آموز شرکت کننده دارد.

منبع: پانا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: