معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش: در هدایت تحصیلی واقعیت امر امکانات موجود است

کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش: هدایت تحصیلی براساس رغبت، نمرات و نظر اولیا، مربیان و مشاوران است اما واقعیتی که انجام می گیرد این است که هدایت تحصیلی براساس امکانات موجود است که الزاما ممکن است در انتخاب اول و دوم ساماندهی نشود./ نیاز جامعه نیز یکی دیگر از موضوعات موثر در هدایت تحصیلی است؛ممکن است یک دانش آموز به رشته اول خود گرایش داشته باشد اما نیاز جامعه که در آموزش متوسطه تدوین و در استان ها توزیع شده چیز دیگری باشد.

به گزارش عیارآنلاین، حمیدرضا کفاش، در پاسخ به این سوال که روند هدایت تحصیلی که از ۱۹ تیرماه آغاز شده تاکنون به چه صورت پیش رفته است؟، اظهار کرد: از این تاریخ فرآیند  هدایت تحصیلی دانش آموزان در سطح کشور آغاز شده که در همان روز اول بیش از یک میلیون تاییدیه تحصیلی بر مبنای دستورالعمل صادر شده و این موضوع به حول قوه الهی ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی و آموزش متوسطه کاملا در این موضوع باهم هماهنگ هستند و معیارهای توسعه متوازن نیز تدوین شده است. این معیارها در آموزش متوسطه مبتنی بر امکانات، معلمان، تنوع مدارس در بخش های مختلف کشور، توان اجرایی و نیروی انسانی است که ضوابط آن ها نیز تنظیم شده است.
کفاش بیان کرد: ما در معاونت پرورشی و فرهنگی بحث هدایت تحصیلی را با کمک مشاوران در سطح کشور انجام می دهیم. این موضوع با نظرخواهی از والدین، معلمان و مربیان، سنجش رغبت دانش آموزان که مشاوران این تست را انجام می دهند، پیش می رود.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش افزود: مجموعه این موضوعات ۱۰۰ امتیاز می شود که در حقیقت اولویت برای دانش آموزان تعیین می شود تا برای آینده انتخاب رشته خود را انجام دهند.
وی تصریح کرد: کار ما در حوزه مشاوره، هدایت تحصیلی و براساس واقعیات راهنمایی و هدایت دانش آموزان است. همکاران ما در آموزش متوسطه با توجه به امکانات، دانش آموزان را در یکی از گزینه هایی که اجازه ورود دارند راهنمایی می کنند تا در یکی از جدول ها و بسته ها قرار بگیرند.
کفاش اظهار کرد: به طور مثال اگر الویت اول دانش آموزی در یک منطقه رشته الف باشد اما آن رشته در آن منطقه تشکیل نشود باید الزاما به سمت اولویت دوم یا سوم راهنمایی شود که مجاز به انتخاب در آن شده است.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: می توان گفت هدایت تحصیلی براساس رغبت، نمرات، تست ها، انگیزه ها و نظر اولیا، مربیان و مشاورران است اما واقعیتی که انجام می گیرد این است که هدایت تحصیلی براساس امکانات موجود است که الزاما ممکن است در انتخاب اول و دوم ساماندهی نشود.
وی خاطرنشان کرد: نیاز جامعه نیز یکی دیگر از موضوعات موثر در هدایت تحصیلی است؛ممکن است یک دانش آموز به رشته اول خود گرایش داشته باشد اما نیاز جامعه که در آموزش متوسطه تدوین و در استان ها توزیع شده، ظرفیت بیش از حد نیاز دانش آموز در آن رشته باشد یا برعکس بنابراین دانش آموز باید به سمت یکی از گزینه ها به ترتیب اولویت نیازها ساماندهی شود.
کفاش عنوان کرد: این کار کلید خورده است هدایت تحصیلی کار بزرگ و حرکت گسترده جهادی در سطح کشور است که توسط مربی و مشاور انجام می گیرد.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش همچنین با اشاره به اینکه هدایت تحصیلی از ۱۹ تیرماه تا ۲ هفته ادامه دارد، گفت: با همکاری معاون آموزش متوسطه با استان ها تماس همزمان برقرار شده تا به سوالات آن ها در خصوص هدایت تحصیلی دانش آموزان پاسخ داده شود.

منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: