اجرای شتاب‌زده نظام تحصیلی ۶.۳.۳ و کمبود ۲۴ هزار معلم

فانی، وزیر آموزش و پرورش : سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش بایداساس‌نامه پژوهشی درسطح دانش آموزان طراحی و اجراکند./ با اجرای شتاب‌زده نظام تحصیلی ۶.۳.۳ درشهریورماه ۹۲ باکمبود ۲۴ هزارمعلم مواجه شدیم و برای حل آن هم هیچ راهکاری درنظرنگرفته شد.

به گزارش عیارآنلاین، علی اصغر فانی در جلسه گزارش عملکرد سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی در دولت یازدهم و هم چنین ارائه برنامه های پیش رو تا پایان این دولت که در ساختمان اصلی سازمان و با حضور علیرضا جدایی رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی ، محمد فاضل مدیر کل دفتر وزارتی، رضا مددی رئیس ستاد اجرایی سند تحول بنیادین و جبار رضایی مشاور وزیر آموزش وپرورش برگزار شد، اظهار کرد: ارائه گزارش عملکرد توسط بخش های مختلف می تواند علاوه بر خودارزیابی نسبت به برنامه های انجام شده، نیم نگاهی به آینده داشته باشد به طوری که برنامه های در پیش رو، در مدت باقی مانده این دولت به سرانجام برسد.

وی با بیان اینکه در تنظیم گزارش مدیریتی باید تصویری از شرایط تحویل آموزش وپرورش در آغاز فعالیت دولت یازدهم ارائه شود، تصریح کرد: بیان چالش ها، ضعف و نقاط قوت باید مبنای انجام اقدامات آموزش وپرورش قرار گیرد تا بتوانیم متناظر هر چالشی ، یک اقدام عملی را تعریف کنیم.

عضو کابینه تدبیر وامید باتاکیدبر ارائه گزارش واقعی ازاقدامات انجام شده بدور از هیجانات کاذب، افزود: باید در تنظیم گزارش ، اقدامات انجام شده و برنامه های پیش رو منطبق بر بندهای سند تحول بنیادین و سیاست های پنج گانه آموزش وپرورش باشد به طوری که خروجی این گزارش بتواند برای مخاطبین و جامعه تصویری از عملکرد آموزش وپرورش را ارائه کند.

وزیر ‌آموزش وپرورش افزود: در فرصت باقی مانده این دولت، اولویت بندی اقدامات به گونه ای مدیریت شود تا بر اجرای کامل برنامه های اصولی خدشه ای وارد نشود و بتوانیم برنامه های اولویت دار نظام تعلیم وتربیت برای مدیران آینده آموزش وپرورش را پیشنهاد کنیم.

عضوکابینه تدبیر وامید با اشاره به اجرای شتاب‌زده نظام تحصیلی ۶.۳.۳ تصریح کرد: درشهریورماه ۹۲ و آغاز بکار آموزش وپرورش دولت یازدهم در بازدید ازمعاونت ابتدایی گزارش شد که با اجرای این سیاست باکمبود ۲۴ هزارمعلم مواجه هستیم وبرای حل آن هم هیچ راهکاری درنظرنگرفته شد.

وی با اشاره به حل بسیاری از معضلات اجرای سندتحول بنیادین، خاطرنشان کرد: امسال پایه دهم تحصیلی درمدارس استقرار پیدا می‌کندکه بادرنظرگرفتن زیرشاخه ها، تالیف، آماده سازی، چاپ وتوزیع ۱۴۰ عنوان کتاب درسی ویژه این پایه کار مهمی بوده است، علاوه برآن دراین مدت ازفعالیت دولت یازدهم هرسال سازمان پژوهش کتاب های مربوط به پایه های ششم، هفتم، هشتم و نهم را چاپ و همچنین کتاب های پایه های سوم تا ششم را نیزاصلاح کرده است که حجم و نیروی زیادی از آموزش وپرورش، مصروف این موضوع شده است.

فانی با بیان اینکه سازمان پژوهش باید میزان اثربخشی نرم افزارهای تولیدشده سازمان بر یادگیری دانش آموزان رابه صورت علمی رصد کند، اظهارکرد: اجرای طرح معلمان مولف، بررسی و متناسب سازی حجم مباحث درسی با ساعات آموزشی، اجرای الکترونیک توسعه اعتباربخشی کتاب های درسی به کمک معلمان و همچنین برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت تلفیقی معلمان برای کتب جدیدالتالیف از اقدامات مهم سازمان پژوهش دراین دوره است.

منبع: مهر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: