تعریف پوشه آموزشی برای همه شهروندان شده است

علی باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی: برای هر شهروند یک پوشه آموزش تعریف شده است. در این پوشه آمده است که حداقل مدرک تحصیلی فرد باید پنجم ابتدایی باشد ./ قضاوت ما درباره سطح سواد فرد براساس سوابق تحصیلی است که به آمار ثبتی معروف است و متفاوت از آمار سرشماری و نفوس مسکن که همان خوداظهاری است، بیان می شود.

به گزارش عیارآنلاین، علی باقرزاده، در پاسخ به این سوال که بانک اطلاعات در سازمان نهضت سوادآموزی چه بانکی است؟، اظهار کرد: کاری که در سامان انجام می شود این است که برای هر شهروند یک پوشه آموزش تعریف شده است.

وی ادامه داد: در این پوشه آمده است که حداقل مدرک تحصیلی فرد باید پنجم ابتدایی باشد این موضوع در این پوشه ثبت شده است اما اطلاعات فرد در سطوح بالاتر تحصیلی نیز در حال جمع آوری است.
تعیین سطح سواد فرد براساس سوابق تحصیلی است
باقرزاده بیان کرد: قضاوت ما درباره سطح سواد فرد براساس سوابق تحصیلی است که به آمار ثبتی معروف است و متفاوت از آمار سرشماری و نفوس مسکن که همان خوداظهاری است، بیان می شود.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: خوداظهاری از افراد برای صحت ادعا مدرک نمی خواهد در آمار ثبتی مدرک تحصیلی مدنظر است و اظهارات مهم نیست.

منبع: پانا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: