دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:

آموزش مهارت به دانش‌آموزان از مصادیق سند تحول آموزش و پرورش است

نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش: آموزش یک مهارت به دانش‌آموزان یکی از مصادیقی است که در سند تحول آموزش و پرورش آمده است. برای اجرای این موضوع باید بستر لازم فراهم شود./ آیین‌نامه آموزش یک مهارت به دانش‌آموزان در شورای عالی آموزش و پرورش در حال بررسی است و کلیات آن مورد تأیید است./ بررسی روی این موضوع است که چه مهارتی و در چه پایه‌ای آموزش داده شود؛ ضمن اینکه پیش‌بینی بودجه آن هم مورد اهمیت است.

به گزارش عیارآنلاین، مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص آخرین وضعیت بررسی آیین‌نامه آموزش یک مهارت به دانش‌آموزان در این شورا، اظهار داشت: آموزش یک مهارت به دانش‌آموزان یکی از مصادیقی است که در سند تحول آموزش و پرورش آمده است.

وی با بیان اینکه برای اجرای این موضوع باید بستر لازم فراهم شود، افزود: آیین‌نامه آموزش یک مهارت به دانش‌آموزان در شورای عالی آموزش و پرورش در حال بررسی است و کلیات آن مورد تأیید است.

نوید ادهم ادامه داد: بررسی روی این موضوع است که چه مهارتی و در چه پایه‌ای آموزش داده شود؛ ضمن اینکه پیش‌بینی بودجه آن هم مورد اهمیت است.

وی گفت: در نظر داریم که بتوانیم به صورت آزمایشی طرح آموزش یک مهارت به دانش‌آموزان را اجرا کنیم تا پس از تحلیل نتایج اجرای آزمایشی، به صورت سراسری اجرا شود.

بر اساس این گزارش، در فصل هفتم سند تحول آموزش و پرورش آمده است که تربیت یافتگان در نظام آموزش و پرورش باید دارای حداقل یک مهارت مفید برای تأمین معاش حلال باشند، به‌گونه‌ای که در صورت جدایی از نظام تعلیم و تربیت رسمی در هر مرحله، توانایی تأمین زندگی خود و اداره خانواده را داشته باشند.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: