بیشترین درخواست نقل و انتقال فرهنگیان برای ورود به مقطع متوسطه و شهر تهران است

چهاربند، مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران: همچنان مرحله درخواست استان به استان در حال انجام است و پس از این مرحله برای ساماندهی نیروی انسانی شهر تهران تصمیم گیری می شود./ برای خروج از شهر تهران درخواست های قابل توجهی وجود نداشت اما برای ورود قریب به ۷۵۰ فرهنگی تاکنون درخواست انتقال داده‌اند و بیشترین تعداد درخواست ها مربوط به مقطع متوسطه است./ در حال حاضر شهر تهران از نظر معلم زن نیاز چندانی ندارد و همچنان کمبود معلم مرد در مقطع ابتدایی احساس می شود.

به گزارش عیارآنلاین، اسفندیار چهاربند مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص تأمین نیروی انسانی و وضعیت نقل و انتقال فرهنگیان برای سال تحصیلی آینده گفت: همچنان مرحله درخواست استان به استان در حال انجام است و به اتمام نرسیده و پس از این مرحله برای ساماندهی نیروی انسانی شهر تهران تصمیم گیری های لازم و متناسب با شرایط انجام می شود.

وی ادامه داد: برای خروج از شهر تهران درخواست های قابل توجهی وجود نداشت اما برای ورود قریب به  ۷۵۰ فرهنگی تاکنون درخواست انتقال داده‌اند و بیشترین تعداد درخواست ها مربوط به مقطع متوسطه است.
مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران عنوان کرد: در حال حاضر شهر تهران از نظر معلم زن نیاز چندانی ندارد و همچنان کمبود معلم مرد در مقطع ابتدایی احساس می شود.
وی بیان کرد: سال گذشته نیز نقل و انتقالات به تهران براساس اعلام نیازی که آموزگار و معلم مرد بود انجام شد و امسال نیز فقط براساس نیازهای آموزش و پرورش درخواست انتقال پذیرفته می شود.
چهاربند با اشاره به اینکه وضعیت درخواست‌های نقل و انتقال با ترکیب و نیازهای آموزش و پرورش شهر تهران تناسب ندارد، اظهار کرد: پس از اتمام مرحله استان به استان شرایط به طور دقیق تر برای ساماندهی نیروی انسانی و تأمین نیرو برنامه ریزی می شود.
مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص تعداد نیروهای بازنشسته یادآور شد: امسال بیشترین تعداد از بازنشستگان را در شهر تهران شاهد هستیم و رقم آن قریب به ۴ هزار و ۶۰۰ مورد در تمامی مقاطع را نشان می دهد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: